Fotografier fra havneterrænet i Strib

Ved foredrag og rundvisninger på havnen i Strib i sommer, efterår 2022 blev vist og omtalt nogle fotografier. De bringes her:

Luftfoto af Strib fra 1933. Læg mærke til færgerne længst til venstre.
Den første stationsbygning, bygget omkring 1866 og nedrevet efter brand i 1995
Foto taget fra Strib Fyr omkring 1930
Den første stationsbygning i 1912
Havneterrænet omkring 1930
Tjærepletten omkring 1920
Grundplan over terrænet i 1908
Den nye stationsbygning i 1906. Foran står stationsforstander Rørbye
Færgeleje 1 omkring 1930
Overdækket perron mellem tog og færge ved færgeleje 1
Jernbaneterrænet set mod syd, foto taget fra gangbroen over sporene.
Fra 3. færgeleje, set mod syd. Læg mærke til rangerlokomotivet længst til venstre
Jernbaneterrænet set mod nord. Den gamle stationsbygning til venstre
Troppetransport, muligvis i 1905. Kommer fra Hulvejen / Tjærepletten
Troppetransport, muligvis i 1905.
Find QR-koderne! Desværre, nogle af dem, er der ikke.