Arkivlokalernes historie 3

Renovering af Strib Bibliotek

April 2015

Ønske om renovering: I foråret 2017 blev ønsket om en renovering af den gamle bygning med Strib Bibliotek og Strib-Røjleskov Lokalhistoriske Arkiv fremsat fra flere sider, bl.a. Strib Lokaludvalg, ”Bevar Strib Bibliotek” , og Strib Lokaludvalg holdt møde med foreninger og andre om dette d. 17. maj 2017

Idéer til renovering: Et udvalg under Strib Lokaludvalg indsamlede ønsker og andre impulser, og arkitekt Jesper Henriksen lavede en idéskitse, som bl.a. blev forelagt på “Bevar Strib Bibliotek”s generalforsamling og ved et borgermøde

Løfte om renovering: I kommunalvalgkampen efteråret 2017 lovede flere lokalpolitikere at arbejde for en renovering af den gamle bygning

Beslutning om renovering: I nov. 2017 besluttede kommunalbestyrelsen at iværksætte en renoveringsproces:

“Parterne er enige  om at afsætte ekstra midler til bygningsvedligehold i de kommende år. Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2018 og 2019 og herefter 1,5 mio. kr. årligt. I 2018 og 2019 prioriteres basisrenovering af Strib Bibliotek”.

Rydning for renovering: I december 2018 var renoveringsprocessen nået så langt, at vi blev bedt om at rydde lokalerne hurtigt.

3. december 2018

Ole Holm pakker i kasser
Villy Grambo piller malerier ned
Det gamle loft bliver ryddet

5. december 2018

Lokalerne er tømte

Arkivalier, fotos og lignende blev opbevaret i en kælder på Aulby skole

Svend Ankjær kører arkivaliekasser ind
Ole Leegard stiller på plads

Kontorinventar og lignende blev opbevaret i en kælder på Strib skole

Åbningstid og møder blev afholdt på Rudbækshøj Ældrecenter,

indtil coronaen satte ind. Så blev møderne flyttet til Aulby Skole

Start på renovering: marts 2019

Slut på renovering: april 2021

Genåbning efter renovering: 3. maj 2021

Se den første side om Arkivlokalernes historie, tryk her

Se den anden side om Arkivlokalernes historie, tryk her