“Vends”, indholdsfortegnelse

Med fed skrift det der har med Strib, Røjleskov og Vejlby at gøre

Tidligere numre af “Vends” kan lånes på Strib Bibliotek eller ved henvendelse på Strib Røjleskov Lokalarkiv

Vends 2023

 • Røjle Klint af Ole Fevejle Leegaard
 • “En ædru, skikkelig og habil person” af Kaj Habekost
 • Baaring øvelses- og forsamlingshus af Ulla Pedersen
 • Overbibliotekar Knud Møller af Kirstine Rytter
 • En arkæologisk sidegevinst af Jakob Bonde, Museum Odense
 • Biskop Monrad i kampvalg i Middelfartkredsen
 • Cathrine Svendsen – en kvindelig kunstner af Peter Storm

Vends 2022

 • Den store stormflod i 1872 af John Pedersen
 • Hvad loftet gemte på Villa Nøddely i Nørre Aaby af Karen Marie Jensen
 • Åge Petersen – journalist, politiker og lokalhistoriker i Middelfart af Lone Brandt Jacobsen
 • Et liderligt, ørkesløst og ødselt liv af Kaj Habekost
 • Baltic Pipe – et snit i oldtiden af Maria Lauridsen, Odense Bys Museer
 • Om Husby Central af Birte Hansen
 • Det kostede mulkt at pjække i skolen af Poul Christensen
 • Rigsretten 1910 af Ole Fevejle Leegaard

Vends 2021

 • Koppedød og vaccination i Vejlby Sogn af Poul Christensen
 • Barn og ung i Middelfart af Karen-Lisbeth Vognsen
 • Der står en sten på kirkegården af Eskild Hasseriis Gormsen
 • Generalløjtnant V. Sundt af Bent Behrendt Jørgensen
 • Fra landboliv til fritidsliv på “mit” Båring Mark af Grete Havndrup
 • Malermester Petersen af Ole Fevejle Leegaard
 • Indslev – hvad arkæologien fortalte af bente Bech og Maria Lauridsen, Odense Bys Museer

Vends 2020

 • Genforeningen 1920, grænsespørgsmål, påskekrise og valgkamp set fra Middelfartkredsen, af Ole Fevejle Leegaard
 • Genforeningen fejres i Vends Herred af Eskild Gormsen og Peder Pedersen
 • Familien Deckert Strib-krønike af Kirstin Deckert
 • Hvor ska’ je’ mon sitte? af Jytte og Jens Peter Hansen
 • Glimt af Ingvar Hansens mange erindringer fra krigen 1914 – 1918 af Ulla Pedersen
 • Modstandsmanden på Klintholm af Poul Christensen
 • Sabroe og sindssygeanstalterne af Peter Storm
 • M.H. Stålmøbler A/S. en succesfuld virksomhed i Middelfart af Jytte Clausten, født Mortensen, og Peter Bubbel Jensen

  Vends 2019

 • Nyt om det gamle Middelfart. Resultaterne fra de arkæologiske udgravninger ved MIddelfart Kirke af Maria Lauridsen
 • KC: Digteren – soldyrkeren – Vejmanden Kai Clausen af Søren Hechmann Andersen
 • Om en strandvold og dens muligheder. En fortælling fra Blanke Mark af vagn Pedersen
 • I kløerne på brandkommissionen af Poul Christensen
 • Middelfart Stolefabrik. En vej ud af arbejdsløsheden i 1920erne og 1930erne af Bent Behrendt Jørgensen
 • Onkel Jens – en udvandreskææbne af Jørgen Wendelboe Jensen og Hans Jensen
 • Hønseriet og familien Østergaard på Assensvej af Karen-Lisbeth Vognsen
 • Jonna Knudsen, lærerinde ved Roersklev Forskole af Ulla Pedersen 

Vends 2018

 • Bådbyggeri i Middelfart 1853-1918 af Knud Madsen
 • Fra Vestfynsk bondedreng til fransk fotograf af Trine Bang Andersen
 • Gammel kærlighed ruster aldrig af Hans Jensen
 • Hotel Sixtus og den danske pigeskole af Kristian Buhl Thomsen
 • Hvad gravstenene fortalte – om liv og død i Middelfart omkring år 1800 af Maria Lauridsen & Mikael Manøe Bjerregaard
 • Barndomserindringer fra Jensensgaard i Roerslev af Else Margrethe Munk
 • Man skal lære, så længe man har elever! af Hanne Drejer
 • Ufred og ildebrand – små kår og gode tider i Søndergade af Ebbe Skræntskov
  Bagbutikken som kulturinstitution af Kresten Drejergaard

  Vends 2017

 • Barndomserindringer fra 1940’erne og 1950’erne af Aase Marie Sandberg  
 • Møller – en håndværkerfamilie af Karen-Lisbeth Vognsen  
 • Missionsfolk og grundtvigianere i Vejlby Sogn af Poul Christensen  
 • En sønderjysk optant på Blanke Vestergaard af Grethe Marcussen  
 • Ellegård på Fønsskov af Peter Storm  
 • Bakkehuset, fra herskabsvilla til nedrivning af Erik Kristiansen
 • Et bryllup med pomp og pragt på det gamle Hindsgavl af John Pedersen  

Vends 2016

 • Branddramaet på Billeshave af Poul Christensen.
 • Marsvinestationen i Strib fra 1962 – 1974 af Søren Hechmann Andersen.
 • Gymnastikforeningen Fjelsted Harndrups historie af Helge Iversen.
 • Lars Knudsen Buus – en marienmaler ved Lillebælt af Benny Boysen.
 • Vesterdal af Ulla Pedersen.
 • Da Slengerik vandt Middelfart – Magtkampen i Venstre 1894 – 1901 set fra Middelfartkredsen af Ole Fevejle Leegaard.
 • Krigsminder fra Asperup af Lotte Nielsen.
 • Pigtrådsmusik og ungdomskultur på Vestfyn af Hans Jensen.

Vends 2015

 • Historien om et fly af Middelfart Museums våbengruppe ved Ebbe Skræntskov.
 • Carl Nielsen og Vends Herred af Erik Brygmann.
 • Charlotte Eilersgaard, mor, kone, kvindesagsforkæmper og forfatter af Hans Jensen
 • Johan Maler af Ester Nørrelykke og Erik Kristiansen.
 • Liv og glade dage i Strib af Uwe Clausen.
 • Enmandshæren fra Kærbyholm i Indslev sogn af Grethe Marcussen.
 • Var maleren Jens Juels lillebroder sømand? af Peter Storm.
 • Julievej i Middelfart af Kirsten Prangsgaard

Vends 2014

 • Da kvinderne fik stemme- og valgret af Hans Jensen
 • Arkæologi på den fynske motorvej af Jakob Bonde og Michael Borre Lundø
 • 1864 og Nordvestfyn af Harriet M. Hansen
 • “Tour de Mindesten” af Karen-Lisbeth Vognsen
 • Husmandsliv på 11 tønder land af Poul Christensen
 • Julielund eller Hjulmandshuset i Middelfart af John Pedersen
 • Ålefisker under stamhuset Hindsgavl af Thorsten Kristian Fükking

Vends 2013

 • Gymnastikpladsen i Båring Skov af Grethe Marcussen
 • Krigssejleren Tom fra Strib af Poul Christensen
 • Greven blokerede sin egen udtørring af Gamborg Nor af Kjeld Hansen
 • Mordet på Niels Hansen i Broendehuset af Jytte og Jens Peter Hansen og Hans Jensen
 • Brændevinsgården af Vita Horsmark og Tore Teglbjærg

Vends 2012

 • Poul Christensen: Bladkrigen i Middelfart 1948-50
 • Johanne Hansen: Erindringer fra Kauslunde
 • Vibeke Rejnholt Pfeiffer: Ingen sang over hendes vugge
 • Peter Storm: Den danske andelsskole – midt i landet
 • Jytte og Jens Peter Hansen: Fæstegårdmand Hans Willumsem, Føns 1784-1819
 • Ulla Pedersen: Skibsbygger Hans Illum
 • Anja Sara Pedersen: Et blik på en families husholdning 1939-1940
 • Karen-Lisbeth Vognsen: Østergades forsamlingshus og dets forhistorie

Vends 2011

 • Palle Blinkenberg: Brugsforeningen “Ronæsbro”
 • Jakob Bonde: Et arkæologisk gensyn med Hedegaardsvej
 • Inge Eriksen: Harndrup Mølle
 • Peter Storm: Om en marsvinjæger og hans hus
 • Poul Christensen: Livet på Røjle station sidst i 1940’erne
 • Hanne Vibeke Nielsen: Korsang i Baaring-Asperup
 • Jørgen Holm: Istidsjægere ved Bro
 • Kirsten Fauk og Tove Holm: Sognegården i Gamborg
 • Jytte og Jens Peter Hansen: Klokkeskatten i 1526 og 1601
 • Gudrun Bennike Tybjerg: Erindringer fra mine ferier i Middelfart i 50’erne

Vends 2010

 • Kirsti Strömberg: Finske krigsbørn har ikke glemt Danmark
 • Peter Storm: Fabrikant og sprællemand i Indslev
 • Maiken Nørup: Sofie Skotte – vidnesbyrd fra en patient på Sindssygeanstalten
 • Hans Jensen: Hønnerup Uldspinderi 1866-1918
 • Jytte og Jens Peter Hansen: Dømt for mordbrand i Føns
 • Hans og Jørgen Bæk Hansen: Slaget ved Tybrind 30. januar 1658 – fakta og fund
 • Harriet M. Hansen: 1628 og hvad deraf fulgte

Vends 2009

 • Harriet M. Hansen: Hindsgavlhalvøen – kulturmiljø i flere lag
 • Villy Grambo: Strib – musikbyen ved Lillebælt
 • Hans Lauridsen: En stadig og skicklig mand
 • Grethe Marcussen: Her rejstes en skole
 • Peter Storm: Træerne på sindssygehospitalet
 • Knud Madsen: Færgefarten Fredericia – Strib Nordenbro 1923 – 70
 • Thorleif Christiansen: Pastor M. G. Krags dagbogsblade 1851 – 1863

Vends 2008

 • Da sønderjyderne stemte sig hjem til Danmark. Brev fra fru Johanne Hansen til hendes børn 14. februar 1920.
 • Peter Storm: Frederik Lange – Middelfart Sindssygehospitals første overlæge
 • Harriet M. Hansen: I tjeneste – omkring tjenestetyende og skuddmålsbøger 1833-1921
 • Grethe Marcussen: Bygmester Wilhelm Smith
 • Carl Chr. Kinze: Marsvinefangsten ved Middelfart – en naturhistorisk nyfortolkning
 • Maiken Rude Nørup: Psykiatriske samlinger og museer på europæisk plan

Vends 2007

 • Poul Christensen: Fantastiske flyvedage.
 • Harriet M. Hansen: Troldeskabet og dets billedskærer.
 • Astrid Margrethe Andersen: Vi fik syet hvide kjoler og sorte huer med silkebånd.
 • Knud Madsen: På langfart med Kaptajn Tscherning af Middelfart.
 • Thorleif Christiansen: Middelfarts første biograf.
 • Finn L. Fauk: Røjlegrisen.
 • Kirsten Pranggaard og Anne Katrine Thaastrup-Leth: Gårde fra vikingetid og middelalder ved Asperup.
 • Ebbe Skræntskov: Middelfart Havnefront.

Vends 2006

 • Anna Kierkegaard-Hansen: En 5-årig piges flytning fra København til Strib i 1916
 • Steen Ousager: Der var engang en bane.
 • Harriet M. Hansen: Fra Vends herred til Middelfart Kommune.
 • Ester Nørrelykke: Kauslunde kommunekontor.
 • Grethe Marcussen: Fælleshaab Fattiggård 1868-1936.
 • Peter Storm: To musikalske skæbner på Behrendts Hotel i Middelfart.
 • Maiken Nørup: Ny udstilling på Psykiatrisk Samling.
 • Agnete Balslev: Dengang Minendal hed Skærbæk.

Vends 2005

 • Ole Bro og Thinne Nielsen: “Man bliver aldrig færdig” Historien bag kunstcentret Alleshave.
 • Maiken Nørup: Guldkronen – et værtshus i Middelfart.
 • Poul Christensen: De blå gendarmer på Strib.
 • Harriet M. Hansen: Middelfart under besættelsen – i anledning af 60 året for 5 maj. 1945
 • Peter Storm: Flådebesøg i Middelfart 1890.
 • Leif Horsmark: “Havde jeg vidst det var så sjovt, var jeg startet for længe siden” – om slægtsforskning og Trekantområdets Slægthistoriske Forening.
 • Torben Chr. Larsen: Korporal Niels Jeppesen og den gamle dug.
 • Hansigne Sørensen: Bryllup i Ejby.

Vends 2004

 • Preben Schaldemose: Træk af Gadstrup Skovlunds historie.
 • Mogens Bo Henriksen: Middelaldergårde ved Skrillinge.
 • Harriet M. Hansen: Svend Lind – original og maler.
 • Niels Thomsen: For menneskelivets skyld – om Kaj Thaning.
 • Karen Margrethe Christophersen og Ester Nørrelykke: Omkring Marie Demant Hansen – en billedfortælling.
 • Peter Storm: Glimt af Sigfred.
 • Knud Madsen: Da Johannes Buchholtz oplevede det elektriske lys på Middelfart Havn.

Vends 2003

 • A. K. Nielsen: Asperup præstegård 1923 – 1935
 • Preben Bauer: Falskmøntnere i Billesbølle 1843 “Hun gemte de falske Bancosedler i uldbukserne”
 • Maiken Rude Nørup: Lukningen af Walker Danmark i Middelfart
 • Evald Sønderby: Fattigbarnet Tage Særkjær
 • Harriet M. Hansen: Med risengrød begynder vi… Om fynsk jul og julemad
 • JensPeter Hansen: Stenmesteren
 • Skjold Christensen: Selvstændighedstrang – Vejlby-Kauslunde Husmandsforening 11. jan. 1903 – 1. jan. 2003
 • Preben Lindvig Hansen: Energimotoren fra Middelfart
 • Evald Andersen og Harriet Hansen: Brende mølle i de priviligerede møllers tid

Vends 2002

 • Peter Dragsbo: Tre sogne – tre verdener
 • Hans Buch: Brangstrup Højgaard – Store og små hændelser fra en slægtsgård
 • Jørgen Jacobsen: Mads Jensen Medelfar
 • Harriet M. Hansen, Jørgen Johnsen og Verner Vestergaard: Marsvinjægerne i Middelfart – en undersøgelse af 1800-tallets marsvinjægere
 • Else-Marie Boyhus: Marsvin á la carte
 • Johs. Rasmussen: Thi kjendes for Ret – men var det nu også det – skæbner i og omkring Vejlby fattighus
 • Karen Jensen: Mellem æblegård og humlehave – Erindringer
 • Peter Storm: Frederik Julius Schaldemose – en stor og glemt forfatter
 • Marius Andersen: Humledyrkning i Harndrup o. 1890 – 1900

Vends 2001

 • Mogens Bo Henriksen: Borte med blæsten
 • Harriet M. Hansen: De Staurby bønder
 • Evald Andersen: Jordskælv i Gelsted
 • Helge Rasmussen: Krig og fangenskab, 1864
 • Svend Petersen: Former hos Hess
 • Peter Dragsbo: Stationsbyer på Vestfyn
 • Knud Madsen: Staurby Skov

Vends 2000

 • Helle Ravn: Haven ved Skrillinge Damgaard
 • Ib Brusendorff: Middelfart Lervarefabrik
 • Johs. Jørgensen: Pastor A. R. Idum, Føns-Ørslev
 • Viktor Mark Poulsen: Bydreng og arbejdsdreng i 30’ernes Middelfart
 • Peter Dragsbo: Gamborg før og efter branden
 • Edith Mandrup Rønn: Marie Kirstine
 • Harriet M. Hansen: Gulnede blade og gamle billeder
 • Grethe Marcussen: Med fotograf Fangel på Nordvestfyn, III.

Vends 1999

 • Finn L. Fauk: Landtingsmand Petersen – Røjle
 • Jens Peter Hansen: Viby nedlagte sognekirke
 • Villy Grambo Larsen og Iver D. Nielsen: Hvis Lillebæltsbroen blev sprængt
 • Anne Kathrine Nielsen: Baaring Mejeri 1994 – 1965
 • Ove Jørgensen og Tore Nyborg: Stednavnet Middelfart
 • Knud Bro: Bro-slægten fra “Lille Brogård”
 • Viktor Poulsen: Drengeår i Middelfart 1923 – 1931
 • Karl Peter Pedersen: Assens-Hindsgavl amter 1670 – 1809
 • Grethe Marcussen: Med fotograf Fangel på Nordvestfyn, II.

Vends 1998

 • Harriet M. Hansen: Kvinder på museum – bidrag til Middelfart Museums indsamlingshistorie
 • Knud Madsen: Mordet på Mette Gulløv
 • Peter Storm: Når det igen bliver sommer i Danmark
 • Benni Gammelgaard: Han gav os sin sang – digteren Sigfred Pedersen
 • Grethe Marcussen: Mejersken fra Baaring – en skitse af en selvhjulpen kvinde, datter af landsbyens eneste digter
 • Peter Dragsbo: Lillebælt-Værftet – redningen af et stykke kystkultur
 • Kirsten Fauk: Maleren Ernst Zeuthen – et kunstnerliv
 • Grethe Marcussen: Med fotograf Fangel på Nordvestfyn, I.
 • Susanne Clemmensen & Mogens Bo Henriksen: Oldtidsbegravelser på Hindsgavl Mark

Vends 1997

 • Peter Storm: “Højenfald” i Middelfartsund 1657
 • Peder Pedersen: Fra Humlemagasin til galleri – Vestfyns Humlemagasin 1900 – 1997
 • Knud Madsen: Muslingekogeriet på Strib, læs artiklen tryk her
 • Jens Peter Hansen: Var det i Nørre Aaby? Om Vends herreds ting og birker
 • Bent Sarp: Middelfart Museum – et supplement til museets historie 1929 – 1964
 • Harriet M. Hansen: Emilies hatte – Om Middelfart Museums hattesamling
 • Hugo Hasrud: Middelfart Privatskole og Privatskoleforening
 • Jørgen Thordrup: Roerslev – labyrinten
 • Peter Dragsbo: Hindsgavls huse. Hjulmandshuset og de andre herregårdshuse

Vends 1996

 • John Juhler Hansen: Dagmar Samsøes Middelfart
 • Kirsten Fauk: Danmarks Sokrates
 • Charles Clausen: Flygtninge i Brenderup
 • Knud Madsen: Kaptajn Prehn fra Middelfart
 • Hans Buch: Skagensmaleren fra Vestfyn
 • Hans Jørgen Brogaard Hansen: Landbrugssamlingen på Vejlby Brogård
 • Bent Sarp: Middelfart Museum 1939 – 1964
 • Peter Storm: En tolder ved parnassets fod
 • Peter Dragsbo: Bevaringsværdige landsbyer

Vends 1995

 • Karen Margrethe Christophersen: Maleren Jens Juel i årene 1745 – 1771
 • Grethe Marcussen: Nakjælen – eller om det kildevæld, der gav Blanke sin digter
 • Ingrid Nielsen: Niels Bugges død
 • Niels Jørgen Eriksen: Gelsted sogn under besættelsen
 • Else Hornbeck Pedersen: Barndomserindtinger fra Røjle-Taarup Skole
 • Harriet M. Hansen: 35 kr. til Kathrines tænder. En arbejderfamilies liv 1910 – 12
 • Kirsten Fauk: Søren Brunoe – en falleret vagabond?
 • Peter Dragsbo: Middelfarts smakkejoller. En bådebyggertradition, der nu genskabes
 • Knud Madsen: Vejlby-Strib kommunevåben
 • Karen Elberg: Landsbyundersøgelse

Vends 1994

 • Palle Blinkenberg: Fønsvang
 • Peter Dragsbo: De store udstillinger og Nordvestfyn
 • Jens Peter Hansen: At hjælpe og værne. Fra friskole til behandlingshjem.
 • Eskil Gormsen: Tanker på en gammel vej
 • Ludvig Hansen: En vestergadedrengs erindringer
 • Erik Menmark: Feriedreng i Røjle
 • Bent Jørgensen: Middelfart Athlet- og Idrætsklub
 • Harriet M. Hansen: Lys og kraft – el på Vestfyn 1905 – 20
 • Bent Sarp: Middelfart Museum 1929 – 39
 • F. Møller Petersen: Hvordan vi arbejder med lokalhistorie

Vends 1993

 • Hans Dal: “Marinarkæologisk Projekt Lillebælt”
 • Kirsten Fauk: Et gravminde – en familiehistorie
 • Kaj Habekost: “Kammerherre Adeler er en Legulejus”
 • Bent Sarp: Middelfart Museum 1919 – 1929
 • Ella Jørgensen: Fra min tid på Kabelfabrikken
 • Knud Madsen: “Solstraalen”
 • Arne Schmidt Andersen: Stribs 1. sognefoged
 • Grethe Marcussen: De gamle fiskere og molen i Båring Vig
 • Jørgen Lundsgaard Nyskov: – mennesker og bierhverv ved Røjlekysten, læs artiklen, tryk her
 • Peter Dragsbo: Byggeskik og bygmestre på Vestfyn
 • Kirsten Juul Johansen: Ane og smørret
 • Karen Margrethe Christophersen: Roerslev Margaard Pianoforte- og Orgelfabrik

Vends 1992

 • Palle Blinkenberg: Købmandsgården ved Ronæs bro
 • Ludvig Hansen: Broforeningen Hougs historie
 • Arne Schmidt Andersen: Jernbandeknudepunkt Strib, 1866 – 1935 – 1991
 • Else-Marie Poulsen: Hvor gammel er Middelfart
 • Karen Margrethe Christophersen: Et Nyt-Aars-ønske
 • Knud Madsen: Rubæks Mølle og Stavrby Mose
 • Peter Dragsbo: Hindsgavls have
 • Grethe Marcussen: Munter, Mild og Modig
 • Kirsten Fauk: Vejlby – krigsmindemærker
 • Hartmann Birk Andersen: Tysklandsarbejder under 2. verdenskrig
 • Eiler Lasthein Jensen: Jul i Husby o. 1920