Om Vejlby-Strib Lokalhistoriske arkiv.

Arkivet er lokalhistorisk arkiv for Strib, Røjleskov og Vejlby Sogne

Se regler for arkivet ved at trykke her

Det hed tidligere ”Strib-Røjleskov Lokalhistoriske Arkiv

men har ændret navn til

”Vejlby-Strib Lokalhistoriske Arkiv”.

i forbindelse med fusion af de to lokalhistoriske foreninger på egnen.

”Strib-Røjleskov Lokalhistoriske Arkivforening” er fusioneret med ”Vejlby-Strib Lokalhistoriske forening” til én forening, og navnet er ”Vejlby-Strib Lokalhistoriske Forening”.

Fremover er der kun én lokalhistorisk forening i det, der før kommunesammenlægningen hed Vejlby-Strib kommune, og der er kun ét lokalhistorisk arkiv.

Området dækker tre sogne, Vejlby Sogn, Røjleskov Sogn og Strib Sogn, og ét pastorat, Vejlby, Strib, Røjleskov pastorat.

Se en fyldigere redegørelse ved at trykke her

Se foreningens vedtægter ved at trykke her her

Strib fra omkring 1950