Jernbanefærgen

For 150 år siden kom der skub i Strib

D. 1. november 2016 er 150 årsdagen for togforbindelse mellem København og Altona, nu en forstad til Hamborg, tidligere en selvstændig by, som indtil 1864 var en del af det danske kongerige.

Togforbindelsen gik via Strib – Fredericia

første bekendtgørelse

“Det bekjendtgjøres herved. at Jernbanestrækningen Vamdrup-Frederits og Middelfart-Strib vil blive aabnet for Driften den 1de November d.A., og at derved den gjennemgaaende Trafik mellem Kjøbenhavn og Udlandet over de fyensk-jydske Baner iværksættes. Paa samme Dag aabnes Struer- Holstebro Banen for Driften.
De detallierede Fartplaner ville snarrest muligt blive bekjendtgjorte af Overdriftsbestyreren.
Direktionen for det danske Jernbane-Driftselskab,
Aarhus, den 23de Oktober 1866”