Brændeskovvej

 

Se Brændeskovvej på Krak. Tryk her

Navnet går flere hundrede år tilbage. I en markbog fra 1682 er området nævnt som ”Brændskoug Marck”, og forstavelsen kommer af det gammeldanske ord ”brænna”, der betyder ”afbrændt område”.

Selve vejen er også mange hundrede år gammel, og har, så vidt man kan se på gamle kort, altid haft det karakteristiske sving, som sikkert har fulgt gamle markskel, og som er placeret dér, hvor grænsen går mellem Strib sogn og Røjleskov sogn.

I forbindelse med udstykning i 2010 gjorde teknisk udvalg sig nogle overvejelser vedrørende navn på de tilføjede vænger. Der var forslag om at navnegive vængerne Musikbakken, Østerhøj eller Østerbakken.

I referatet fra møde i teknisk udvalg den 17 november 2010 . står bl.a.

“At fortsætte hus nummereringen af Brændeskovvej i den nye udstykning er ejers forslag og nok det mest logiske, da stamvejen ligeledes hedder Brændeskovvej .

Samtidig vil det virke naturligt med skiltning på Brændeskovvej ved de 2 indkørsler, således: Brændeskovvej 103-131 og 133-135.

Lokalarkivet har meddelt, at de ikke har kendskab til historiske navne der knytter sig til området og forslår derfor, at fortsætte nummereringen af Brændeskovvej. Som alternativt forslag er nævnt “Musikbakken”. Med hensyn til navnet “Musikbakken”, skal nævnes, at der i Strib er benyttet mange vejnavne der relaterer sig til musikken f.eks. sangere, komponister o.a., men det er specielt syd for dette område musik temaet er koncentreret.

Alternativt forslag fra planafdelingens er Østerbakken eller Østhøjen på grund af terrænforholdene og den østlige beliggenhed.