Arkivlokalernes historie 2

Udvidelse med dagplejens lokaler 2016

Arkivmedarbejderne var meget aktive og der var fra det omgivende samfund stor intersse for det lokalhistoriske, så der kom mange arkivalier og fotografier, og der skulle digitaliseres.

Under disse forhold gjorde de frivillige medarbejdere et uvurderligt stykke arbejde med at indsamle, registrere, opbevare og formidle kendskabet til den stadigt voksende samling af vigtige kilder af betydning for lokalhistorien.

Så forholdene blev for små, og det var svært at have plads og holde orden.

I 1997 begyndte arkivet at ansøge om bedre forhold, så det kom til at ligne kommunens øvrige arkiver. Ønsket var at komme ned fra loftet.

Vi sendte ansøgninger og gik tur på loftet med politikere, arkitekter og embedsmænd, og

endelig

7. december 2015

“Derved går dagplejens nuværende lokaler til lokalarkivet i Strib”

Byrådsbeslutningsreferat.

Ved en kommunalbestyrelsesbeslutning fik lokalarkivet altså rådighed over de lokaler, der tidligere var benyttet af dagplejerne. 

Da kunne arkivet endelig flytte ind nye lokaler.

 I 2016 ”arvede” vi 5 Edb-anlæg fra Middelfart Sparekasse, og Fioniafonden donerede 25.000 kroner. Det rakte til nye møbler i arbejdslokalet, og de skabe, som blev tilovers ved Kulturøens ombygning, kunne fint rumme vores arkivalier.

Villy modtager check fra Fioniafonden
Kjeld er i gang med opstilling af kontormøbler
Karl og Villy er i gang med samling af kontorstole
Gennem døren kan man se køkkenet og døren ind til biblioteket

19 /8 2016

Indvielse af de nye lokaler i de tidligere dagplejelokaler

Indvielsesreception

Tryk her for at se videooptagelser fra Middelfart Lokal TV fra indvielse af nye lokaler i april 2016. I det første minut af videoen viser Kjeld Hansen daværende direktør i Middelfart Sparekasses Strib filial, Nadia Brønserud, rundt i de første lokaler. I de næste 5 minutter taler Villy Grambo Larsen og de sidste 6 minutter borgsmester Steen Dahlstrøm.

Se den første side om Arkivlokalernes historie, tryk her

Se den tredje side om Arkivlokalernes historie, tryk her