Opslag fra facebook (denne side er midlertidig sat ind som et forsøg)

Nordstranden

Niels H C Martner

Badeliv på Nordstranden i 1935.

https://www.facebook.com/groups/328069444296015/permalink/1361800404256242

Vejlby Sogn

Lis Nielsen

VEJLBY SOGN 1883 – 1915, EN OVERSIGT OVER EN MEGET AKTIV PERIODE, DER VIDNER OM MENIGMANDS LYST OG MOD TIL AT VÆRE MEDBESTEMMENDE I SAMFUNDET:

https://www.facebook.com/groups/119355492010534/permalink/372644220014992

Lis Nielsen

NYBØLLE – VEJLBY M. M.

‘Vejlby sogn kaldtes i årene fra 1295 til 1340 Nybøl. Man kan med nogen rimelighed antage, at Vejlby kirke blev opført i en udflytterbe= byggelse, Nybølle, hvortil landsbyen Vejlby senere flyttede engang i 1300’tallet. Kirken blev opført i sten omkring år 1150-1200, formodentlig som afløser for en ældre trækirke.

Kort tid efter dukker sognets landsbyer op i de skriftlige kilder: Staurby og Aulby fra 1231, Vejlby , Røjle og Kustrup fra 1295 og Bøgelund fra 1339. Landsbyerne lå alle placeret i nogen afstand fra kysten, hvilket skyldtes frygten for angreb fra søsiden. Sognet var stort set underlagt Hindsgavl, altså kongens ejendom, og som følge heraf gennem lange perioder af middelalderen pantsat til de holstenske grever.

I (det oprindelige) Vejlby sogn kendes tre store byggearbejder fra middelalderen. Det drejer sig om de to historieløse voldsteder Gammel Slot eller Søborg ved Strib og Råskifte eller Tveskov på Røjlehalvøens østside, som formentlig stammer fra henholdsvis det 12. og 13. århundrede, og Vejlby kirke, som uforanderligt står på sin oprindelige plads, men i århundredernes løb har undergået betydelige bygningsmæssige ændringer.’

TEKST: Fra bogen Herregården Billeshave, Katrinebjerg og Stutterigården, 2000, med tak til Knud Madsen

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2511079312478173&set=gm.566933357252743

Forretninger i Strib

Niels H C Martner

Mælkemand Jørgensens forretning på hjørnet af Korsvejs Alle. Billedet er fra 1960erne. Senere overtaget af sønnen Mogens. Kan huske at min morfar som boede længere nede af vejen, skiftede til et pænt jakkesæt når han cyklede der op for at handle. Sådan var det dengang

https://www.facebook.com/groups/328069444296015/permalink/1361705920932357

Strib Bådhavn

Christian Just Petersen

Nostalgi.Strib Bådehavn for ca. 40 år siden. Når der var kuling fra NV stod der pænt store bølger ind i havnen. Det var før der blev bygget en fast bølgebryder. På billedet er den tidligere og mangeårige havnefoged Knud Larsen og nogle hjælpere i gang med at redde Knuds X 79 sejlbåd fra bølgerne.

https://www.facebook.com/groups/209286097546/permalink/10158697444742547

Erik Skelmose

Strand og Havn, Strib, 1992.El-Tin ligger der endnu og lige ved siden af Fyret ses en skibsskorsten, d.v.s. at et tankskib er i færd med at pumpe olie til eller fra beredskabslageret, som nu er nedlagt.

https://www.facebook.com/groups/451001508334447/permalink/3967252413375988

Røjle Mose

Lis Nielsen

PÅ GRUSVEJ LANGS RØJLE MOSE CA. 1955Foto: Otto Nielsen

https://www.facebook.com/groups/119355492010534/permalink/466219677324112