Formandsberetning for VSLF 2020-21 og fusion 010121 mellem Vejlby-Strib Lokalhistoriske forening og Strib-Røjleskov Arkivforening

Ved fusionen 1. januar 2021 havde vor forening 324 medlemmer, og i øjeblikket har vi samme antal medlemmer, hvoraf de 37 medlemmer bor uden for kommunen.

Det har været nogle travle og begivenhedsrige år med:

 1. Sammenlægning af de 2 foreninger fra 1. januar 2021
 2. Corona restriktioner med mødeforbud
 3. Indflytning i nye lokaler i Strib Bibliotek
 4. Vi mistede Villy Grambo, der døde den 19. oktober 2021

En arbejdsgruppe gjorde forarbejdet for fusionen af de 2 foreninger fra 1. januar 2021. Arbejdsgruppen bestod af formand for Arkivforeningen Villy Grambo, Arkivleder Svend Ankjær Nielsen, formand for VSLF Johannes Gregersen og redaktør og kasserer Vagn Møller.

Arbejdsgruppen oplæg til fusionen blev godkendt på FUSIONSGENERALFORSAMLING den 9. september 2020 i Røjle Forsamlingshus.

Gruppen holdt en del møder for:

 1. AT lave VEDTÆGTER, FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆLGE ARKIVLEDER, REDAKTØR OG REDAKTIOSUDVALG
 2. AT udgive BAVNEN 2xårligt
 3. AT foretage/planlægge indflytning i de ny renoverede lokaler i Strib Bibliotek.
 4. AT lave husregler for Arkivarbejdet
 5. AT lave en arbejdsdeling
 6. AT beslutte 10 paller gamle lokalaviser skulle destrueres pga. pladsmangel

På fusionsgeneralforsamlingen 090920 i Røjle Forsamlingshus blev besluttet:

 1. AT de 2 foreninger blev fusioneret fra 1. januar 2021 med navnet Vejlby-Strib Lokalhistoriske Forening og Arkiv.
 2. AT de udarbejdede vedtægter blev godkendt
 3. AT der blev valgt en bestyrelse frem til generalforsamling 1. kvartal 2022

Vort mål med fusionen var:

AT gøre områdets lokalhistorie levende, interessant og lettere tilgængelig for børn, unge, tilflyttere og områdets beboere ved brug af tidssvarende EDB-muligheder.

Generalforsamling 1. kvartal 2021 måtte aflyser pga. corona restriktioner og mødeforbud.

Arkivet var lukket ned og arkivalierne blev opbevaret på Rudbækshøj plejehjem, Strib og Aulby skole.

Formålet med fusion/sammenlægning er, at samle kræfterne for bedre at kunne efterleve de 5 søjler i museumsloven, ved AT:

Indsamle

Bevare

Registrere

Forske

Formidle

Den gamle Vejlby-Strib kommunes historie.

VSLF.s område de 3 kirke sogne – Strib – Røjleskov og Vejlby.

Bavnen er VSLF.s rygrad, som blev udgivet 2xårlig på trods af corona restriktioner.

Der ligger et stort arbejde i:

 1. AT indsamle og skrive artikler til Bavnen
 2. AT redigere og få trykt Bavnen
 3. AT sende og omdele Bavnen til medlemmerne – i dag koster det 24 kr. at sende Bavnen

Følgende aktiviteter er afviklet:

 1. Bod ved Strib Gademarked, hvor der blev sat QR koder ved udvalgte huse i Vestergade, og hvor vi fortalte om lokalhistorisk arbejde.
 2. Den 6. oktober 2021 møde i Røjle Forsamlingshus om livet på gårdene i Røjle i 50.eerne
 3. Den 3. november 2021 møde i Sognegården i Strib om FDF i Strib
 4. Sensommer 2021 afviklet 2xhistorisk byvandring i Strib.
 5. Indflytning og indretning af Arkivets nye lokaler
 6. I alt 10 paller indbundne aviser er destrueret pga. pladsmangel
 7. Nye reoler er anskaffet til Arkivet
 8. Indretning af arkivplads i Aulby skoles kælder
 9. Kontakt til strib skoles historielærer om et lokalhistorisk samarbejde
 10. Afsat midler og 3 har deltaget i uddannelse
 11. Vi arbejder på Arkivets hj.side. www.striib.dk
 12. Bavnen er digitaliseret, de sidste 5 år digitaliseres ikke
 13. Vi arbejder med QR-koder – Lokalhistorisk rute er lavet
 14. Vi er i gang med et samarbejde med Facebook grupper
 15. Vi har modtager historisk materiale fra
 16. FDF-Strib
 17. Aulby skole
 18. Brogårdene i Vejlby
 19. Vi har købt bogscanner
 20. Vi kan låne filmscanner i samarbejde med kommunens Arkiver
 21. Vi arbejder på en lokalhistorisk fotoudstilling her i bygningen
 22. Vi arbejder på bedre udluftning og sol afskærmning
 23. Vi arbejder ude med en bagtrappe og indretning af gårdhave.

Økonomi – Vi søger midler fra fonde og får tilskud fra kommunen til drift af Arkivet

Medlemmer – Vi har fået en del nye medlemmer, der er også afgang pga. dødsfald, fraflytning m.m.

Vi samarbejder med:

 1. SLA – Lokalhistoriske Arkiver på Fyn
 2. Lokalhistoriske Arkiver i kommunen – 2xsamrådsmøder årligt
 3. Vends udgiverselskab, hvor 2 fra bestyrelsen er i redaktionen

Vi søger:

 1. Nye medlemmer med fokus på tilflyttere
 2. Frivillige medarbejdere i Arkivet
 3. Medlemmer til at skrive deres lokale historie i Bavnen
 4. Frivillige til at indsamle nutidshistorie om forandringer i området

Vor udfordring er:

 1. AT gøre vor spændende lokalhistorie lettere tilgængelig med nutiden IT-muligheder.
 2. AT tiltrække frivillige med IT-kompetencer
 3. AT gøre børn og unge interesseret i lokalhistorie

Til slut vil jeg sige tak til bestyrelsen for samarbejdet og til de frivillige, som bidrager med at synliggøre områdets lokalhistorie.

Det er alt sammen ulønnet frivilligt arbejde, som gerne må være sjovt, med nytteværdi for den enkelte, for vor forening og for lokalsamfundet.

Det var min formandsberetning for år 2020 og 2021.

Strib den 22. marts 2022

Johannes Gregersen

Formand VSLF