Fotografier fra havneterrænet i Strib

Ved foredrag og rundvisninger på havnen i Strib i sommer, efterår 2022 blev vist og omtalt nogle fotografier. De bringes her:

Luftfoto af Strib fra 1933. Læg mærke til færgerne længst til venstre.
Den første stationsbygning, bygget omkring 1866 og nedrevet efter brand i 1995
Foto taget fra Strib Fyr omkring 1930
Den første stationsbygning i 1912
Havneterrænet omkring 1930
Tjærepletten omkring 1920
Grundplan over terrænet i 1908
Den nye stationsbygning i 1906. Foran står stationsforstander Rørbye
Færgeleje 1 omkring 1930
Overdækket perron mellem tog og færge ved færgeleje 1
Jernbaneterrænet set mod syd, foto taget fra gangbroen over sporene.
Fra 3. færgeleje, set mod syd. Læg mærke til rangerlokomotivet længst til venstre
Jernbaneterrænet set mod nord. Den gamle stationsbygning til venstre
Troppetransport, muligvis i 1905. Kommer fra Hulvejen / Tjærepletten
Troppetransport, muligvis i 1905.
Find QR-koderne! Desværre, nogle af dem, er der ikke.

Opera ved kanonerne

Sophia Odde Saluteringslaug og Strib Handels- og håndværkerforening har i mange år arrangeret en musikbegivenhed, der bliver kaldt “Opera ved kanonerne”, fordi begivenheden foregår ved kanonerne ved Nordenbro.

Middelfart Lokal TV og Vejlby-Strib Lokalhistorisk Arkiv har optaget dele af begivenhederne og disse optagelser kan ses på disse link til Youtube:

2019: Søværnets Tamburkorpset, tryk her (ca. 10 min.)

2019: Operette, tryk her (ca. 5½ min.)

2019: Opera, tryk her (ca. 13 min)

Til minde om Villy Grambo Larsen

der døde d. 19. oktober 2021

Villy var med til at oprette det lokalhistoriske arkiv i 1984, læs om arkivets start ved at trykke her.

Fra venstre Ejnar Olsen, Poul Daugaard, Iver Drachmann, Erik Ulriksen, Villy Grambo Larsen og Mette Petersen

Tryk her, så ses og høres Villy ved receptionen ved indvielse af lokalarkivets nye lokaler i den tidligere dagpleje i 2016.

Først optagelser af de gamle lokaler, hvor Kjeld viser Nadja Brønserud rundt. Derefter optagelser fra det gamle bibliotek og lokalhistorisk arkiv før renoveringen 2018.

Villy var lærer på Strib skole fra 1963 til 1998. I 2018 blev der i Vejlby-Strib Lokalhistoriske Forenings blad, Bavnen, bragt en artikel om hans lærergerning. Hvis du vil læse artiklen, skal du trykke her

Villy har lavet utallige udstillinger

Her på Ældrecenteret Rudbækshøj, hvor daværende borgmester Steen Dahlstrøm åbnede udstillingen

Han har som formand for støtteforeningen skaffet mange penge til arkivet,

Her får Villy overrakt en check på 25.000 kr. fra Fionia-fonden

Villy var en god samarbejdspartner og en god ven.

Æret være Villys minde