Arkivlokalernes historie 1

De første

overbibliotekar Knud Møller omkring 1980

På foranledning af overbibliotekar Knud Møller, Middelfart, nedsattes i 1984 et udvalg med det formål at oprette et lokalhistorisk arkiv for Strib og omegn.

Udvalgets medlemmer var Poul Daugård, Iver Drachmann Nielsen, Villy Grambo Larsen, Axel Jensen   

Onsdag den 29. februar 1984 afholdt udvalget sit første møde på Strib bibliotek. I mødet deltog også Børge Kristiansen, formand for Middelfart Kommunes Kulturudvalg.

Poul Daugård konstitueredes som formand. Det vedtoges at ansøge kommunen om at afholde udgifter ved arkivets start og drift, samt at Kulturudvalget af sin midte skulle vælge repræsentanter til at tiltræde det lokalhistoriske udvalg. D. 7. marts 1984 meddelte kulturudvalget at man havde godkendt ansøgningen, og at man havde valgt Palle Søndergård Christensen og Knud Kingo Christensen til at tiltræde det lokalhistoriske udvalg.

Den 15. marts 1984 bestod udvalget af 7 medlemmer, idet Kaj Henningsen tiltrådte.

Vestergade 16

Strib Brugsforening 1965

Bygningen er fra 1904, og husede indtil 1975 Strib Brugsforening med lejlighed til brugsuddeler og kommis på loftet.

I 1975 flyttede Strib Bibliotek ind i bygningens stueetage. Biblioteket havde indtil da været på Strib Skole. Overbibliotekar Knud Møller fik rådighed over bygningen

Strib Bibliotek 1984

Han gav mulighed for at indrette arkiv i lejligheden på loftet over biblioteket. Det var kommisens lejlighed, to værelser, der blev lavet til arkiv, og arkivmedarbejderne lavede selv et lille mørkekammer. Brugsuddelerlejligheden og selv loftet stod ubenyttet hen. Loftsværelset over Strib Bibliotek blev forsynet med reoler stillet til rådighed for Arkivet. En båndoptager og en elektrisk skrivemaskine låntes hos Middelfart Bibliotek. Der indkøbtes et stålskab til billeder og kontoret indrettedes med materiel til registrering. Møbler fik vi af Middelfart Kommunes overskud, afhentet på Lundbjerggård, og skoleborde, som var til overs på Strib Skole.

De første lokaler, småt, hyggeligt, men uhensigtsmæssigt.

Tryk her for at se videooptagelser fra Middelfart Lokal TV fra indvielse af nye lokaler i april 2016. I det første minut af videoen viser Kjeld Hansen daværende direktør i Middelfart Sparekasses Strib filial, Nadia Brønserud, rundt i de første lokaler. I de næste 10 minutter er der optagelser med taler fra indvielsen

Johannes Rasmussen
Personalejulefrokost, fra venstre Johannes Rasmussen, Flemming Dreiø, Ejnar Olsen og Poul Daugaard
Fra venstre Ejnar Olsen, Poul Daugaard, Iver Drachmann, Erik Ulriksen, Villy Grambo Larsen og Mette Petersen

Se oversigt over tidligere medarbejdere og nederst i oversigten link til video med de første medarbejdere

Se den anden side om Arkivlokalernes historie, tryk her

Se den tredje side om Arkivlokalernes historie, tryk her