Fotografier fra havneterrænet i Strib

Ved foredrag og rundvisninger på havnen i Strib i sommer, efterår 2022 blev vist og omtalt nogle fotografier. De bringes her:

Luftfoto af Strib fra 1933. Læg mærke til færgerne længst til venstre.
Den første stationsbygning, bygget omkring 1866 og nedrevet efter brand i 1995
Foto taget fra Strib Fyr omkring 1930
Den første stationsbygning i 1912
Havneterrænet omkring 1930
Tjærepletten omkring 1920
Grundplan over terrænet i 1908
Den nye stationsbygning i 1906. Foran står stationsforstander Rørbye
Færgeleje 1 omkring 1930
Overdækket perron mellem tog og færge ved færgeleje 1
Jernbaneterrænet set mod syd, foto taget fra gangbroen over sporene.
Fra 3. færgeleje, set mod syd. Læg mærke til rangerlokomotivet længst til venstre
Jernbaneterrænet set mod nord. Den gamle stationsbygning til venstre
Troppetransport, muligvis i 1905. Kommer fra Hulvejen / Tjærepletten
Troppetransport, muligvis i 1905.
Find QR-koderne! Desværre, nogle af dem, er der ikke.

Opera ved kanonerne

Sophia Odde Saluteringslaug og Strib Handels- og håndværkerforening har i mange år arrangeret en musikbegivenhed, der bliver kaldt “Opera ved kanonerne”, fordi begivenheden foregår ved kanonerne ved Nordenbro.

Middelfart Lokal TV og Vejlby-Strib Lokalhistorisk Arkiv har optaget dele af begivenhederne og disse optagelser kan ses på disse link til Youtube:

2019: Søværnets Tamburkorpset, tryk her (ca. 10 min.)

2019: Operette, tryk her (ca. 5½ min.)

2019: Opera, tryk her (ca. 13 min)

Til minde om Villy Grambo Larsen

der døde d. 19. oktober 2021

Villy var med til at oprette det lokalhistoriske arkiv i 1984, læs om arkivets start ved at trykke her.

Fra venstre Ejnar Olsen, Poul Daugaard, Iver Drachmann, Erik Ulriksen, Villy Grambo Larsen og Mette Petersen

Tryk her, så ses og høres Villy ved receptionen ved indvielse af lokalarkivets nye lokaler i den tidligere dagpleje i 2016.

Først optagelser af de gamle lokaler, hvor Kjeld viser Nadja Brønserud rundt. Derefter optagelser fra det gamle bibliotek og lokalhistorisk arkiv før renoveringen 2018.

Villy var lærer på Strib skole fra 1963 til 1998. I 2018 blev der i Vejlby-Strib Lokalhistoriske Forenings blad, Bavnen, bragt en artikel om hans lærergerning. Hvis du vil læse artiklen, skal du trykke her

Villy har lavet utallige udstillinger

Her på Ældrecenteret Rudbækshøj, hvor daværende borgmester Steen Dahlstrøm åbnede udstillingen

Han har som formand for støtteforeningen skaffet mange penge til arkivet,

Her får Villy overrakt en check på 25.000 kr. fra Fionia-fonden

Villy var en god samarbejdspartner og en god ven.

Æret være Villys minde

Arkivets medarbejdere, fotos

Hans Dinesen
Vagn Møller
Ole Leegaard
Ole Holm Madsen
Svend Ankjær Nielsen, arkivleder
Karsten Jensen
Kategorier Ikke-kategoriseret

“Vends”, indholdsfortegnelse

Med fed skrift det der har med Strib, Røjleskov og Vejlby at gøre

Tidligere numre af “Vends” kan lånes på Strib Bibliotek eller ved henvendelse på Strib Røjleskov Lokalarkiv

Vends 2020

 • Genforeningen 1920, grænsespørgsmål, påskekrise og valgkamp set fra Middelfartkredsen, af Ole Fevejle Leegaard
 • Genforeningen fejres i Vends Herred af Eskild Gormsen og Peder Pedersen
 • Familien Deckert Strib-krønike af Kirstin Deckert
 • Hvor ska’ je’ mon sitte? af Jytte og Jens Peter Hansen
 • Glimt af Ingvar Hansens mange erindringer fra krigen 1914 – 1918 af Ulla Pedersen
 • Modstandsmanden på Klintholm af Poul Christensen
 • Sabroe og sindssygeanstalterne af Peter Storm
 • M.H. Stålmøbler A/S. en succesfuld virksomhed i Middelfart af Jytte Clausten, født Mortensen, og Peter Bubbel Jensen
 • Vends 2019
  • Nyt om det gamle Middelfart. Resultaterne fra de arkæologiske udgravninger ved MIddelfart Kirke af Maria Lauridsen
  • KC: Digteren – soldyrkeren – Vejmanden Kai Clausen af Søren Hechmann Andersen
  • Om en strandvold og dens muligheder. En fortælling fra Blanke Mark af vagn Pedersen
  • I kløerne på brandkommissionen af Poul Christensen
  • Middelfart Stolefabrik. En vej ud af arbejdsløsheden i 1920erne og 1930erne af Bent Behrendt Jørgensen
  • Onkel Jens – en udvandreskææbne af Jørgen Wendelboe Jensen og Hans Jensen
  • Hønseriet og familien Østergaard på Assensvej af Karen-Lisbeth Vognsen
  • Jonna Knudsen, lærerinde ved Roersklev Forskole af Ulla Pedersen 
 • Vends 2018
  • Bådbyggeri i Middelfart 1853-1918 af Knud Madsen
  • Fra Vestfynsk bondedreng til fransk fotograf af Trine Bang Andersen
  • Gammel kærlighed ruster aldrig af Hans Jensen
  • Hotel Sixtus og den danske pigeskole af Kristian Buhl Thomsen
  • Hvad gravstenene fortalte – om liv og død i Middelfart omkring år 1800 af Maria Lauridsen & Mikael Manøe Bjerregaard
  • Barndomserindringer fra Jensensgaard i Roerslev af Else Margrethe Munk
  • Man skal lære, så længe man har elever! af Hanne Drejer
  • Ufred og ildebrand – små kår og gode tider i Søndergade af Ebbe Skræntskov
   Bagbutikken som kulturinstitution af Kresten Drejergaard
 • Vends 2017
  • Barndomserindringer fra 1940’erne og 1950’erne af Aase Marie Sandberg  
  • Møller – en håndværkerfamilie af Karen-Lisbeth Vognsen  
  • Missionsfolk og grundtvigianere i Vejlby Sogn af Poul Christensen  
  • En sønderjysk optant på Blanke Vestergaard af Grethe Marcussen  
  • Ellegård på Fønsskov af Peter Storm  
  • Bakkehuset, fra herskabsvilla til nedrivning af Erik Kristiansen
  • Et bryllup med pomp og pragt på det gamle Hindsgavl af John Pedersen  
 • Vends 2016
  • Branddramaet på Billeshave af Poul Christensen.
  • Marsvinestationen i Strib fra 1962 – 1974 af Søren Hechmann Andersen.
  • Gymnastikforeningen Fjelsted Harndrups historie af Helge Iversen.
  • Lars Knudsen Buus – en marienmaler ved Lillebælt af Benny Boysen.
  • Vesterdal af Ulla Pedersen.
  • Da Slengerik vandt Middelfart – Magtkampen i Venstre 1894 – 1901 set fra Middelfartkredsen af Ole Fevejle Leegaard.
  • Krigsminder fra Asperup af Lotte Nielsen.
  • Pigtrådsmusik og ungdomskultur på Vestfyn af Hans Jensen.
 • Vends 2015
  • Historien om et fly af Middelfart Museums våbengruppe ved Ebbe Skræntskov.
  • Carl Nielsen og Vends Herred af Erik Brygmann.
  • Charlotte Eilersgaard, mor, kone, kvindesagsforkæmper og forfatter af Hans Jensen
  • Johan Maler af Ester Nørrelykke og Erik Kristiansen.
  • Liv og glade dage i Strib af Uwe Clausen.
  • Enmandshæren fra Kærbyholm i Indslev sogn af Grethe Marcussen.
  • Var maleren Jens Juels lillebroder sømand? af Peter Storm.
  • Julievej i Middelfart af Kirsten Prangsgaard
 • Vends 2014
  • Da kvinderne fik stemme- og valgret af Hans Jensen
  • Arkæologi på den fynske motorvej af Jakob Bonde og Michael Borre Lundø
  • 1864 og Nordvestfyn af Harriet M. Hansen
  • “Tour de Mindesten” af Karen-Lisbeth Vognsen
  • Husmandsliv på 11 tønder land af Poul Christensen
  • Julielund eller Hjulmandshuset i Middelfart af John Pedersen
  • Ålefisker under stamhuset Hindsgavl af Thorsten Kristian Fükking
 • Vends 2013
  • Gymnastikpladsen i Båring Skov af Grethe Marcussen
  • Krigssejleren Tom fra Strib af Poul Christensen
  • Greven blokerede sin egen udtørring af Gamborg Nor af Kjeld Hansen
  • Mordet på Niels Hansen i Broendehuset af Jytte og Jens Peter Hansen og Hans Jensen
  • Brændevinsgården af Vita Horsmark og Tore Teglbjærg
 • Vends 2012
  • Poul Christensen: Bladkrigen i Middelfart 1948-50
  • Johanne Hansen: Erindringer fra Kauslunde
  • Vibeke Rejnholt Pfeiffer: Ingen sang over hendes vugge
  • Peter Storm: Den danske andelsskole – midt i landet
  • Jytte og Jens Peter Hansen: Fæstegårdmand Hans Willumsem, Føns 1784-1819
  • Ulla Pedersen: Skibsbygger Hans Illum
  • Anja Sara Pedersen: Et blik på en families husholdning 1939-1940
  • Karen-Lisbeth Vognsen: Østergades forsamlingshus og dets forhistorie
 • Vends 2011
  • Palle Blinkenberg: Brugsforeningen “Ronæsbro”
  • Jakob Bonde: Et arkæologisk gensyn med Hedegaardsvej
  • Inge Eriksen: Harndrup Mølle
  • Peter Storm: Om en marsvinjæger og hans hus
  • Poul Christensen: Livet på Røjle station sidst i 1940’erne
  • Hanne Vibeke Nielsen: Korsang i Baaring-Asperup
  • Jørgen Holm: Istidsjægere ved Bro
  • Kirsten Fauk og Tove Holm: Sognegården i Gamborg
  • Jytte og Jens Peter Hansen: Klokkeskatten i 1526 og 1601
  • Gudrun Bennike Tybjerg: Erindringer fra mine ferier i Middelfart i 50’erne
 • Vends 2010
  • Kirsti Strömberg: Finske krigsbørn har ikke glemt Danmark
  • Peter Storm: Fabrikant og sprællemand i Indslev
  • Maiken Nørup: Sofie Skotte – vidnesbyrd fra en patient på Sindssygeanstalten
  • Hans Jensen: Hønnerup Uldspinderi 1866-1918
  • Jytte og Jens Peter Hansen: Dømt for mordbrand i Føns
  • Hans og Jørgen Bæk Hansen: Slaget ved Tybrind 30. januar 1658 – fakta og fund
  • Harriet M. Hansen: 1628 og hvad deraf fulgte
 • Vends 2009
  • Harriet M. Hansen: Hindsgavlhalvøen – kulturmiljø i flere lag
  • Villy Grambo: Strib – musikbyen ved Lillebælt
  • Hans Lauridsen: En stadig og skicklig mand
  • Grethe Marcussen: Her rejstes en skole
  • Peter Storm: Træerne på sindssygehospitalet
  • Knud Madsen: Færgefarten Fredericia – Strib Nordenbro 1923 – 70
  • Thorleif Christiansen: Pastor M. G. Krags dagbogsblade 1851 – 1863
 • Vends 2008
  • Da sønderjyderne stemte sig hjem til Danmark. Brev fra fru Johanne Hansen til hendes børn 14. februar 1920.
  • Peter Storm: Frederik Lange – Middelfart Sindssygehospitals første overlæge
  • Harriet M. Hansen: I tjeneste – omkring tjenestetyende og skuddmålsbøger 1833-1921
  • Grethe Marcussen: Bygmester Wilhelm Smith
  • Carl Chr. Kinze: Marsvinefangsten ved Middelfart – en naturhistorisk nyfortolkning
  • Maiken Rude Nørup: Psykiatriske samlinger og museer på europæisk plan
 • Vends 2007
  • Poul Christensen: Fantastiske flyvedage.
  • Harriet M. Hansen: Troldeskabet og dets billedskærer.
  • Astrid Margrethe Andersen: Vi fik syet hvide kjoler og sorte huer med silkebånd.
  • Knud Madsen: På langfart med Kaptajn Tscherning af Middelfart.
  • Thorleif Christiansen: Middelfarts første biograf.
  • Finn L. Fauk: Røjlegrisen.
  • Kirsten Pranggaard og Anne Katrine Thaastrup-Leth: Gårde fra vikingetid og middelalder ved Asperup.
  • Ebbe Skræntskov: Middelfart Havnefront.
 • Vends 2006
  • Anna Kierkegaard-Hansen: En 5-årig piges flytning fra København til Strib i 1916
  • Steen Ousager: Der var engang en bane.
  • Harriet M. Hansen: Fra Vends herred til Middelfart Kommune.
  • Ester Nørrelykke: Kauslunde kommunekontor.
  • Grethe Marcussen: Fælleshaab Fattiggård 1868-1936.
  • Peter Storm: To musikalske skæbner på Behrendts Hotel i Middelfart.
  • Maiken Nørup: Ny udstilling på Psykiatrisk Samling.
  • Agnete Balslev: Dengang Minendal hed Skærbæk.
 • Vends 2005
  • Ole Bro og Thinne Nielsen: “Man bliver aldrig færdig” Historien bag kunstcentret Alleshave.
  • Maiken Nørup: Guldkronen – et værtshus i Middelfart.
  • Poul Christensen: De blå gendarmer på Strib.
  • Harriet M. Hansen: Middelfart under besættelsen – i anledning af 60 året for 5 maj. 1945
  • Peter Storm: Flådebesøg i Middelfart 1890.
  • Leif Horsmark: “Havde jeg vidst det var så sjovt, var jeg startet for længe siden” – om slægtsforskning og Trekantområdets Slægthistoriske Forening.
  • Torben Chr. Larsen: Korporal Niels Jeppesen og den gamle dug.
  • Hansigne Sørensen: Bryllup i Ejby.
 • Vends 2004
  • Preben Schaldemose: Træk af Gadstrup Skovlunds historie.
  • Mogens Bo Henriksen: Middelaldergårde ved Skrillinge.
  • Harriet M. Hansen: Svend Lind – original og maler.
  • Niels Thomsen: For menneskelivets skyld – om Kaj Thaning.
  • Karen Margrethe Christophersen og Ester Nørrelykke: Omkring Marie Demant Hansen – en billedfortælling.
  • Peter Storm: Glimt af Sigfred.
  • Knud Madsen: Da Johannes Buchholtz oplevede det elektriske lys på Middelfart Havn.
 • Vends 2003
  • A. K. Nielsen: Asperup præstegård 1923 – 1935
  • Preben Bauer: Falskmøntnere i Billesbølle 1843 “Hun gemte de falske Bancosedler i uldbukserne”
  • Maiken Rude Nørup: Lukningen af Walker Danmark i Middelfart
  • Evald Sønderby: Fattigbarnet Tage Særkjær
  • Harriet M. Hansen: Med risengrød begynder vi… Om fynsk jul og julemad
  • JensPeter Hansen: Stenmesteren
  • Skjold Christensen: Selvstændighedstrang – Vejlby-Kauslunde Husmandsforening 11. jan. 1903 – 1. jan. 2003
  • Preben Lindvig Hansen: Energimotoren fra Middelfart
  • Evald Andersen og Harriet Hansen: Brende mølle i de priviligerede møllers tid
 • Vends 2002
  • Peter Dragsbo: Tre sogne – tre verdener
  • Hans Buch: Brangstrup Højgaard – Store og små hændelser fra en slægtsgård
  • Jørgen Jacobsen: Mads Jensen Medelfar
  • Harriet M. Hansen, Jørgen Johnsen og Verner Vestergaard: Marsvinjægerne i Middelfart – en undersøgelse af 1800-tallets marsvinjægere
  • Else-Marie Boyhus: Marsvin á la carte
  • Johs. Rasmussen: Thi kjendes for Ret – men var det nu også det – skæbner i og omkring Vejlby fattighus
  • Karen Jensen: Mellem æblegård og humlehave – Erindringer
  • Peter Storm: Frederik Julius Schaldemose – en stor og glemt forfatter
  • Marius Andersen: Humledyrkning i Harndrup o. 1890 – 1900
 • Vends 2001
  • Mogens Bo Henriksen: Borte med blæsten
  • Harriet M. Hansen: De Staurby bønder
  • Evald Andersen: Jordskælv i Gelsted
  • Helge Rasmussen: Krig og fangenskab, 1864
  • Svend Petersen: Former hos Hess
  • Peter Dragsbo: Stationsbyer på Vestfyn
  • Knud Madsen: Staurby Skov
 • Vends 2000
  • Helle Ravn: Haven ved Skrillinge Damgaard
  • Ib Brusendorff: Middelfart Lervarefabrik
  • Johs. Jørgensen: Pastor A. R. Idum, Føns-Ørslev
  • Viktor Mark Poulsen: Bydreng og arbejdsdreng i 30’ernes Middelfart
  • Peter Dragsbo: Gamborg før og efter branden
  • Edith Mandrup Rønn: Marie Kirstine
  • Harriet M. Hansen: Gulnede blade og gamle billeder
  • Grethe Marcussen: Med fotograf Fangel på Nordvestfyn, III.
 • Vends 1999
  • Finn L. Fauk: Landtingsmand Petersen – Røjle
  • Jens Peter Hansen: Viby nedlagte sognekirke
  • Villy Grambo Larsen og Iver D. Nielsen: Hvis Lillebæltsbroen blev sprængt
  • Anne Kathrine Nielsen: Baaring Mejeri 1994 – 1965
  • Ove Jørgensen og Tore Nyborg: Stednavnet Middelfart
  • Knud Bro: Bro-slægten fra “Lille Brogård”
  • Viktor Poulsen: Drengeår i Middelfart 1923 – 1931
  • Karl Peter Pedersen: Assens-Hindsgavl amter 1670 – 1809
  • Grethe Marcussen: Med fotograf Fangel på Nordvestfyn, II.
 • Vends 1998
  • Harriet M. Hansen: Kvinder på museum – bidrag til Middelfart Museums indsamlingshistorie
  • Knud Madsen: Mordet på Mette Gulløv
  • Peter Storm: Når det igen bliver sommer i Danmark
  • Benni Gammelgaard: Han gav os sin sang – digteren Sigfred Pedersen
  • Grethe Marcussen: Mejersken fra Baaring – en skitse af en selvhjulpen kvinde, datter af landsbyens eneste digter
  • Peter Dragsbo: Lillebælt-Værftet – redningen af et stykke kystkultur
  • Kirsten Fauk: Maleren Ernst Zeuthen – et kunstnerliv
  • Grethe Marcussen: Med fotograf Fangel på Nordvestfyn, I.
  • Susanne Clemmensen & Mogens Bo Henriksen: Oldtidsbegravelser på Hindsgavl Mark
 • Vends 1997
  • Peter Storm: “Højenfald” i Middelfartsund 1657
  • Peder Pedersen: Fra Humlemagasin til galleri – Vestfyns Humlemagasin 1900 – 1997
  • Knud Madsen: Muslingekogeriet på Strib, læs artiklen tryk her
  • Jens Peter Hansen: Var det i Nørre Aaby? Om Vends herreds ting og birker
  • Bent Sarp: Middelfart Museum – et supplement til museets historie 1929 – 1964
  • Harriet M. Hansen: Emilies hatte – Om Middelfart Museums hattesamling
  • Hugo Hasrud: Middelfart Privatskole og Privatskoleforening
  • Jørgen Thordrup: Roerslev – labyrinten
  • Peter Dragsbo: Hindsgavls huse. Hjulmandshuset og de andre herregårdshuse
 • Vends 1996
  • John Juhler Hansen: Dagmar Samsøes Middelfart
  • Kirsten Fauk: Danmarks Sokrates
  • Charles Clausen: Flygtninge i Brenderup
  • Knud Madsen: Kaptajn Prehn fra Middelfart
  • Hans Buch: Skagensmaleren fra Vestfyn
  • Hans Jørgen Brogaard Hansen: Landbrugssamlingen på Vejlby Brogård
  • Bent Sarp: Middelfart Museum 1939 – 1964
  • Peter Storm: En tolder ved parnassets fod
  • Peter Dragsbo: Bevaringsværdige landsbyer
 • Vends 1995
  • Karen Margrethe Christophersen: Maleren Jens Juel i årene 1745 – 1771
  • Grethe Marcussen: Nakjælen – eller om det kildevæld, der gav Blanke sin digter
  • Ingrid Nielsen: Niels Bugges død
  • Niels Jørgen Eriksen: Gelsted sogn under besættelsen
  • Else Hornbeck Pedersen: Barndomserindtinger fra Røjle-Taarup Skole
  • Harriet M. Hansen: 35 kr. til Kathrines tænder. En arbejderfamilies liv 1910 – 12
  • Kirsten Fauk: Søren Brunoe – en falleret vagabond?
  • Peter Dragsbo: Middelfarts smakkejoller. En bådebyggertradition, der nu genskabes
  • Knud Madsen: Vejlby-Strib kommunevåben
  • Karen Elberg: Landsbyundersøgelse
 • Vends 1994
  • Palle Blinkenberg: Fønsvang
  • Peter Dragsbo: De store udstillinger og Nordvestfyn
  • Jens Peter Hansen: At hjælpe og værne. Fra friskole til behandlingshjem.
  • Eskil Gormsen: Tanker på en gammel vej
  • Ludvig Hansen: En vestergadedrengs erindringer
  • Erik Menmark: Feriedreng i Røjle
  • Bent Jørgensen: Middelfart Athlet- og Idrætsklub
  • Harriet M. Hansen: Lys og kraft – el på Vestfyn 1905 – 20
  • Bent Sarp: Middelfart Museum 1929 – 39
  • F. Møller Petersen: Hvordan vi arbejder med lokalhistorie
 • Vends 1993
  • Hans Dal: “Marinarkæologisk Projekt Lillebælt”
  • Kirsten Fauk: Et gravminde – en familiehistorie
  • Kaj Habekost: “Kammerherre Adeler er en Legulejus”
  • Bent Sarp: Middelfart Museum 1919 – 1929
  • Ella Jørgensen: Fra min tid på Kabelfabrikken
  • Knud Madsen: “Solstraalen”
  • Arne Schmidt Andersen: Stribs 1. sognefoged
  • Grethe Marcussen: De gamle fiskere og molen i Båring Vig
  • Jørgen Lundsgaard Nyskov: – mennesker og bierhverv ved Røjlekysten, læs artiklen, tryk her
  • Peter Dragsbo: Byggeskik og bygmestre på Vestfyn
  • Kirsten Juul Johansen: Ane og smørret
  • Karen Margrethe Christophersen: Roerslev Margaard Pianoforte- og Orgelfabrik
 • Vends 1992
  • Palle Blinkenberg: Købmandsgården ved Ronæs bro
  • Ludvig Hansen: Broforeningen Hougs historie
  • Arne Schmidt Andersen: Jernbandeknudepunkt Strib, 1866 – 1935 – 1991
  • Else-Marie Poulsen: Hvor gammel er Middelfart
  • Karen Margrethe Christophersen: Et Nyt-Aars-ønske
  • Knud Madsen: Rubæks Mølle og Stavrby Mose
  • Peter Dragsbo: Hindsgavls have
  • Grethe Marcussen: Munter, Mild og Modig
  • Kirsten Fauk: Vejlby – krigsmindemærker
  • Hartmann Birk Andersen: Tysklandsarbejder under 2. verdenskrig
  • Eiler Lasthein Jensen: Jul i Husby o. 1920

Kategorier Ikke-kategoriseret