Strib Svømmehal – de første

De første

Stiftende generalforsamling d. 26. juni 1972   i den selvejende institution ”Strib Svømmehal” på motel / restaurant ”Strib”.

Strib Motel lå på Strandvejen
Strib Motel lå på Strandvejen
Underskrivere af protokollen:

Johannes Rasmussen
Arne Schmidt Andersen

Poul Daugaard

R. Kyhe

Anker Kristensen

Bent Faurschou

Kaj Andersen

Børge Rasmussen

25. august 1972

Konstituerende møde i forretningsudvalget

Formand: Johannes Rasmussen

Næstformand: Poul Daugaard

Kasserer: I. Schousboe

I øvrigt var til stede
      B. Larsen

      H.P. Jørgensen