Bestyrelsen i Vejlby-Strib Lokalhistoriske Forening

Formand Johannes Gregersen

Næstformand Svend Ankjær Nielsen

Sekretær Kaj Laulund (afventer foto)

Bestyrelsesmedlem Ole Leegaard

Kasserer Hans Dinesen

Suppleant Uwe Clausen