Rørkærsvej

Se Rørkærsvej på Krak, tryk her

I bunden af Rørkærsvej har tidligere ligget et kær, hvor der voksede tagrør.

Rørkæret set fra Strandvejen cirka 1920

Kæret og mosen ved Tangmosen er lavvandede områder, som oprindelig har været en del af Lillebælt, men som ved aflejringer langs kysten, en strandvold, er afskåret fra det salte hav og i forbindelse med regnvand og tilførsel af vand fra vandløb er blevet ferskvandsområder.

I det idylliske kær ynglede ænder, men Middelfart Venstreblad kan flere gange i 1920-erne berette om ”slyngelstreger”, idet ænderne blev skudt. I kæret fandtes også karusser.

I årene 1955 – 58 blev kæret fyldt op.

Rørkærsvej 16, 18, 20 og 22 i 1957, Danmark set fra luften.