Formandens beretning 2022

Formandsberetning år 2022 for

Vejlby-Strib Lokalhistoriske Forening

Indkaldelse

Indkaldelse til generalforsamling er meddelt i Bavnen 1-2023, på vor hj. Side og på sociale medier.

Antal medlemmer år 2022

Betalende husstande 275 – registrerede medlemmer/navne 452

Foreningen har fået flere nye medlemmer, og vi har mistet ca. samme antal, hvor ca. 40 bor uden for kommunen

Minde de afdøde – navne læses op – æresmedlem Finn Fauk, Kaj Hinke, Børge Kristiansen, Børge Jeppesen, Jørgen Weiss Pedersen, Lizzi Nielsen – mindes med 1 min

Stribs historie fra 1300 til 1911 – fortalt på 4 billeder med QR-koder på Strib skole – disse billeder var en gave fra afdøde Finn Fauk i forbindelse med VSLF.s 25-års jubilæum

VSLF.s formål museumslovens 5 søjlerIndsamle – Bevare – Registrere – Forske og Formidle lokalhistorie fra de 3 sogne Strib, Røjleskov og Vejlby. Ved at gøre lokalhistorien leende, interessant og lettere tilgængelig for børn, unge, tilflyttere og områdets beboere ved brug af tidssvarende EDB-muligheder. 

Årsplan for samarbejdet i Vejlby-Strib Lokalhistorisk Forening

 1. Generalforsamling afholdes årlig inden udgangen af januar kvartal, datoen bliver onsdag den 22. marts 2023 på 1. sal Strib Bibliotek kl. 19 – (den 21. marts 2023 var 1. sal. Optaget)
 2. Bestyrelsesmøde afholdes 1xmånedlig og efter behov
 3. Bavnen udkommer 2xårligt i februar og august med lokalhistoriske artikler og information om foreningens aktiviteter
 4. Offentlige Aktiviteter 3xårligt – 1 forår og 2xefterår med foredrag og udflugter, som beskrives i Bavnen og på sociale medier
 5. Arkivmedarbejderne mødes hver mandag fra kl. 1500 til 1600 undtagen i skoleferien for at holde samråd om arbejdsopgaver
 6. Arkivet holder offentlig åbningstid hver mandag kl. 16 til 18 på Strib Bibliotek, og efter aftale med arkivlederen. Arkivet holder ikke offentlig åbningstid i skoleferierne.
 7. Foreningen deltager i Strib Gademarked i august måned
 8. Arkivernes dag årligt i november måned – ikke planlagt aktivitet
 9. Byvandring og foredrag efter behov
 10. Foreningen deltager i samarbejde med
 11. Udgivelse af Vends Herreds Årbog
 12. Udgivelse af lokalhistoriske skrifter
 13. Udgivelse bøger, f.eks. sangbog med lokale sange
 14. Samrådsmøder 2xårligt med Middelfart Museum, Lokalhistoriske Arkiver og lokalhistoriske foreninger i Middelfart kommune
 15. Medlem af SLA-Fyn – et foreningssamarbejde mellem Lokalhistoriske foreninger og Arkiver på Fyn
 16. Medlem af SLA-Danmark – der er et foreningssamarbejde om uddannelse af mellem Lokalhistoriske foreninger og Lokalhistoriske Arkiver
 17. Samarbejdsmøder med foreningen Bevar Strib Bibliotek
 18. Bestyrelsen har 2021 besluttet et årligt uddannelsesbudget på kr. 10.000 til betaling for kursus for frivillige, der deltager aktivt i foreningens arbejde med indsamling, bevaring, registrering, samt fremme og formidling af områdets lokalhistorie.

Strib den 23. NOV 2022 – Årsplanen er besluttet på bestyrelsesmøde 7-2021 og evalueret på bestyrelsesmøde 11-2022.

Med til plan for indretning af gårdhave

ARKIV

Svend Ankjær er Arkivleder – det arbejde vil han fortælle om – åbningstid hver mandag fra kl. 16-18 undtagen i ferieperioder

Bavnen

Udkommer 2xårligt

Redaktionsudvalg er Ole Leedgaard, Svend Ankjær og Hans Dinesen – de skriver, indsamler og redigerer lokal historiske artikler til Bavnen 2xårligt

Bestyrelsen bringer Bavnen ud i postnummer 5500 området – dem udenfor sendes med posten det koster pt.  ca. 800 i porto, som modtagerne betaler

Bavnen, der er 5 år gamle kan læses på vor hj. Side  www.striib.dk

Der kan I også se et register lavet af Knud Madsen med indholdsfortegnelser over lokalhistorier i Bavnen fra 1990 til 2020

Økonomi

Indtægter

Medlemskontingent, fondsmidler mv.

Kontingent 100 kr. pr. husstand fra 1. januar 2023

Fondsmidler

Tilskud kr. 2.000 fra Y`s Mens Klub til billedrammer

Midler fra småprojektspuljen til køb af TV til 1. sal

Udgifter

Til trykning af Bavnen 2xårligt

Indkøb af IT og betaling af licens

Vi har haft en del udgifter i forbindelse med indretning af Arkivet i de nuværende lokaler.

TV på 1. sal med midler fra småprojekts puljen + betaling 2.500 for ekstra højttaler, hvor Biblioteksforeningen betalte halvdelen

Køb af 2 stk. bærbare PC.er

Vi samarbejder med Strib Skoles 8 9g 9 klasser

Der er afholdt møde med 3 lærer fra Strib skole om lokalhistorisk samarbejde med det formål:

 1. AT eleverne medvirker til at skrive nutidshistorie
 2. AT eleverne får interesse, læring og viden om den udvikling eller afvikling der sker i deres lokalsamfund medens de er/var elever i 8-9 klasser i Strib skole
 3. AT udvikle og opbygge et lokalhistorisk samarbejde mellem Strib skoles 8-9 klasser og Vejlby-Strib Lokalhistoriske Forening og Arkiv.
 4. AT Vejlby-Strib Lokalhistoriske Forening og Arkiv stiller sig til rådighed med undervisning i søgnings muligheder, registrering i www.arkiv.dk og formidling af lokalområdets historie
 5. AT registrere relevant materiale fra elevernes arbejde som nutidshistorie i www.rkiv.dk.

Skolen har fået udleveret en plastic box med lokalhistorisk materiale og information om søgemuligheder, samt kort over historisk rute med QR-koder i Strib.

QR-koder sat op på historisk rute på stisystemet på Strib Havn, ved Torpedostationen Nordstranden og ved tidligere koncertsal Nørre Alle.

Vi har et ønske om, at fortælle området Lokalhistorie med QR-koder på udvalgte steder. Vi undersøger pt. Mulighed for at printe QR-koder på vejrbestandige metalplader.    

Folder – der informerer om VSLF og Arkivs bestyrelse, åbningstider og søgemuligheder.

Lokalhistorisk Sangbog

Sange, der er sunget i Strib igennem 100 år – indsamlet af Ole Holm Madsen og bearbejdet i samarbejde med Svend Ankjær, Ole Leedgaard, Erik Busk og Ole Østergård og med støtte fra Middelfart Sparekasse og Velux fonden. Sangbogen er trykt i 400 eksemplarer og bliver udgivet ved et arrangement på Rudbækshøj den 18. april 2023.

Kurser for arkivmedarbejdere

SLA arrangerer, vi har en ambition om at bruge disse kurser for Arkivmedarbejderne i det omfang, der er midler til det.

Offentlige aktiviteter

Strib Gademarked – i år med åbent hus og en stand på gaden – sidste år fik vi 13 nye medlemmer

Der har været afviklet 2xByvandringer – på QR-ruten – det gav også nye medlemmer

Infomøder på 1. sal Strib Bibliotek om områdets lokalhistorie og søgemuligheder på nettet. 

VSLF samarbejder med

 1. Middelfart Museum
 2. Vends Herreds Udgiverselskab, der årligt udgiver en Lokalhistorisk Årbog
 3. Fredericia Lokalhistoriske Arkiv
 4. Udgivelse bøger, f.eks. sangbog med lokale sange
 5. Samrådsmøder 2xårligt med Middelfart Museum, Lokalhistoriske Arkiver og lokalhistoriske foreninger i Middelfart kommune
 6. Medlem af SLA, der er en Sammenslutning Lokale Arkiver på Fyn og i hele landet. Det   er et foreningssamarbejde om uddannelse af frivillige der arbejder i Lokalhistoriske foreninger og Lokalhistoriske Arkiver
 7. Samarbejdsmøder med foreningen Bevar Strib Bibliotek om husets aktiviteter og indretning

Udfordringer

Økonomien er stram og fondsansøgninger er besværlige og tidskrævende, i øjeblikket tænker vi tanker om muligheder for at skabe indtægter til finansiering af prisstigninger og flere faste udgifter pga. IT-udviklingen.

IT-udviklingen er en udfordring, denne udvikling kræver uddannelse og økonomi. Vi må erkende, at IT ikke er vor generations spidskompetence – vi mangler unge frivillige medarbejdere, der kan arbejde med IT.

Vi mangler frivillige, der kan være behjælpelig med indsamling og registrering af områdets lokalhistorie ved brug af nutiden IT-muligheder, derfor samarbejdet med Strib skole.

Fremtidsudvikling

I øjeblikket er der et projekt i Tønder med støtte fra Veluxfonden til udvikling af en AP til mobiltelefoner, som kan vise og fortælle om lokalhistorie på det sted man opholder sig.

VSLF bruger tid til at lære af andre, derfor besøger bestyrelsen og arkivmedarbejdere Fredericia Lokalhistorisk Arkiv nyindrettet i kasserne bygningen ved Fredericia sygehus, Formålet er erfaringsudveksling og se på samarbejdsmuligheder. 

Afslutning

Jeg vil slutte min formandsberetning med at sige tak for samarbejdet i Arkivet og bestyrelsen.

Strib den 22. marts 2023

Johannes Gregersen

Formand VSLF