Strib Svømmehal

svømmehalStrib Svømmehal i over 40 år

Om Strib svømmehal

Pr. 1. januar 2015 indgik Strib Svømmehal i “Lillebælt Sport og Kultur”, en sammenslutning af Lillebæltshallerne, Brændeskov Hallen, Middelfart Bowlingcenter og Strib Svømmehal (se mere om Lillebælt Sport og Kultur, tryk her). Det betyder nogle organisatoriske ændringer, som gør, at svømmehallen ikke har samme lokale forankring som tidligere.

Svømmehallen går ind i en ny æra med færre mennesker fra lokalområdet engageret. Derfor kan det give mening, at Lokalhistorisk arkiv for Strib og Røjleskov Sogne vil forsøge at samle op på nogle hovedlinjer i svømmehallens historie gennem de første 40 år

Vi byggeri (1)har modtaget og modtager gerne flere arkivalier, som måtte ligge rundt omkring ved tidligere medlemmer af svømmehallens forretningsudvalg, repræsentantskab el.lign. og dens ansatte.

Vi har modtaget mødereferater fra forretningsudvalgsmøder, repræsentantskabsmøder, fotos fra rejsegilde, indvielsen og 10 års jubilæumsfest samt en større samling af fotos fra bygningsarbejder, (bygning af cafeteria, og en større renovering i 1988 – 1990).

Strib Svømmehal har dannet ramme om et væld af aktiviteter for menneskene i lokalområdet, og det kunne være vigtigt at få beskrevet, hvordan disse rammer er blevet skabt og vedligeholdt.