Bavnen

Bavnen er et lokalhistoriske tidsskrift, som udgives af Vejlby-Strib Lokalhistoriske Forening. Det er siden 1990 udkommet 2 – 3 gange om året og bliver for tiden (2023) redigeret af et udvalg bestående af Ole Leegaard, Hans Dinesen og Svend Ankjær Nielsen.

Her på hjemmesiden bringer vi en indholdsfortegnelse, et register, udarbejdet af Knud Madsen, tryk her

De tidligste numre af Bavnen er svære at opdrive, så vi har af formand Johannes Gregersen fået lov til at vise alle numre, bortse fra de sidste fem årgange, tryk her

Svend Ankjær Nielsen, webmaster