Tidligere medarbejdere

Vagn Møller
Vagn Møller
Karl “Gartner” Hansen
Kjeld Hansen
Villy Grambo Larsen

Tanja Petersen

Kaj Jacobsen

Johannes Rasmussen
Johannes Rasmussen

Poul Daugaard
Poul Daugaard

Mette Petersen
Mette Petersen

Øvrige tidligere medarbejdere:

 • Sys  Ulriksen
 • Flemming Dreiø

 • Iver Drachmann Nielsen
 • Christian Thomsen
 • Kaj Henningsen
 • Erik Ulriksen
 • Einar Olsen
 • Erik Thorning
 • Joan Thorning
 • Magda Andersen
 • Børge Jensen
 • Anne O’Duinn
 • Erik Normann Sørensen
 • Palle Löve Christensen
 • Steen Müller
 • Aksel Jensen
 • Poul Christensen

Videoklip fra lokalarkivets virkefra Strib Lokal TV
28.10.1984 Besøg på Lokalhistorisk Arkiv i Strib. Poul Daugaard,
Johannes Rasmussen, Axel Jensen, Iver Drachmann
Nielsen.
Interview af Uwe