Sammenlægning af lokalhistoriske foreninger.

I den tidligere Vejlby-Strib kommune, der omfatter tre sogne (Vejlby, Røjleskov og Strib) har der været to lokalhistoriske foreninger, Vejlby-Strib Lokalhistoriske Forening og Strib-Røjleskov Lokalhistoriske Arkivforening

Det har længe været et ønske fra flere sider, at de to foreninger blev sammenlagt. I et par år har der været nedsat et udvalg, der har arbejdet på sagen, og omkring januar 2020 var udvalget nået så langt, at man kunne starte sammenlægningsprocessen.

Det foregik på den måde, at de to foreninger indkaldte til hver deres generalforsamling, hvor de fremsatte forslag til vedtægtsændringer. Vedtægtsændringerne var enslydende, og hvis de blev vedtaget på de respektive generalforsamlinger, ville de to foreninger have samme vedtægter, og dermed reelt være én forening. Denne sammenlægning skulle bekræftes på en senere generalforsamling i den sammenlagte forening.

Strib-Røjleskov Lokalhistoriske Arkivforening havde generalforsamling på Rudbækshøj mandag d. 2. marts 2020 kl.15.

Vejlby-Strib Lokalhistoriske Forening havde generalforsamling tirsdag d. 10. marts 2020 kl. 19 i Røjle Forsamlingshus.

På begge generalforsamlingerne blev vedtægtsændringerne vedtaget, Se vedtægterne her http://striib.dk/forslag-til-vedtaegter-for-vejlby-strib-lokalhistoriske-forening/ og der skulle så umiddelbart efter have været afholdt en bekræftende generalforsamling, men denne måtte desværre aflyses p.gr.a. corona.

Der blev så indkaldt til en bekræftende generalforsamling d. 9. september kl. 19 i Røjle Forsamlingshus. Her blev de fremmødte medlemmer af de tidligere foreninger præsenteret for de nye vedtægter, og de valgte en bestyrelse:

Formand: Johannes Gregersen

Næstformand: Svend Ankjær Nielsen

Kasserer: Vagn Møller

Sekretær: Ole Leegaard

Bestyrelsesmedlem: Villy Grambo Larsen

Suppleant: Uwe Clausen

Suppleant: Hans Dinesen

Se fotos af bestyrelsen, tryk her.