Sammenlægning af lokalhistoriske foreninger.

I den tidligere Vejlby-Strib kommune, der omfatter tre sogne (Vejlby, Røjleskov og Strib) er der to lokalhistoriske foreninger, Vejlby-Strib Lokalhistoriske Forening og Strib-Røjleskov Lokalhistoriske Arkivforening

Det har længe været et ønske fra flere sider, at de to foreninger blev sammenlagt. I et par år har der været nedsat et udvalg, der har arbejdet på sagen, og nu er udvalget nået så langt, at man kan starte sammenlægningsprocessen.

Det foregår på den måde, at de to foreninger på hver deres generalforsamling fremsætter forslag til vedtægtsændringer. Vedtægtsændringerne er enslydende, og hvis de vedtages på de respektive generalforsamlinger, har de to foreninger samme vedtægter, og en sammenlægning bekræftes på en senere generalforsamling i den sammenlagte forening. Se forslaget til vedtægter her http://striib.dk/forslag-til-vedtaegter-for-vejlby-strib-lokalhistoriske-forening/

Strib-Røjleskov Lokalhistoriske Arkivforening har generalforsamling på Rudbækshøj mandag d. 2. marts 2020 kl.15. (Indkaldelse er sendt ud til medlemmerne i januar)

Vejlby-Strib Lokalhistoriske Forening har generalforsamling tirsdag d. 10. marts 2020 kl. 19 i Røjle Forsamlingshus (Indkaldelse udsendt i det senest udkomne nummer af Bavnen)

Hvis foreningerne lægges sammen, får det også konsekvenser for Strib-Røjleskov Lokalhistoriske Arkiv, bl.a. at det nu også dækker Vejlby sogn, altså hele det gamle sogn og den gamle sognekommune. Derfor foreslås navnet ændret til “Vejlby-Strib Lokalhistoriske Arkiv”. Se forslag til nye regler for arkivet her http://striib.dk/forslag-til-regler-for-vejlby-strib-lokalhistoriske-arkiv/