Tidligere medarbejdere

Karl “Gartner” Hansen
Kjeld Hansen
Villy Grambo Larsen
Tanja Petersen
Kaj Jacobsen
Johannes Rasmussen
Johannes Rasmussen
Poul Daugaard
Poul Daugaard
Mette Petersen
Mette Petersen

Øvrige tidligere medarbejdere:

 • Sys  Ulriksen
 • Flemming Dreiø

 • Iver Drachmann Nielsen
 • Christian Thomsen
 • Kaj Henningsen
 • Erik Ulriksen
 • Einar Olsen
 • Erik Thorning
 • Joan Thorning
 • Magda Andersen
 • Børge Jensen
 • Anne O’Duinn
 • Erik Normann Sørensen
 • Palle Löve Christensen
 • Steen Müller
 • Aksel Jensen
 • Poul Christensen

Videoklip fra lokalarkivets virkefra Strib Lokal TV
28.10.1984 Besøg på Lokalhistorisk Arkiv i Strib. Poul Daugaard,
Johannes Rasmussen, Axel Jensen, Iver Drachmann
Nielsen.
Interview af Uwe