Vejlby - Strib Kommune

1. april 1930, indrettedes kommunekontor i 2 stuer i Tømrermester Holger Nielsens ejendom i Røjle, i 1943 udvidedes med forkontor, kælder og entr'e i 1950 byggedes der kvist på ejendommen, hvor der indrettedes sognerådslokale, dette blev i 1960 inddraget til kontor. - 15 maj 1965 fraflyttedes ejendommen, da nyt kom-munekontor var bygget på Strib Landevej.
    Personalet bestod i 1964 af Kommunesekretær, 2 Overassistenter, 1 pantefoged, 1 ingeniør og 3 elever.

- Før 1930 fungerede Formandens private beboelse som "Kommu-nekontor"

Det blev vedtaget på et sognerådsmøde afholdt 29 april 1937,

                at kommunen skulle have et våbenskjold

  

"Delfinen hentyende til Lille Bælt, som danner Vejlby kommunes vestgrænse,

Knud Madsens artikel om Vejlby-Strib kommune og om kommunens  byvåben, i Baunen nr. 2/1998 s12 -  kan ses på lokalarkivet eller lånes på biblioteket

.. og det grønne skjoldhoved med guldkuglerne til det store engdrag der findes indenfor kommunen" 

 

Kommunekontor fra 1930 til 1964

 

Kommunekontor fra 1965 til 1970
 

 

Efterfølgende ses alle Kommunens formænd fra 1852 til 1970 og de fleste Sogneråd fra 1887 til 1970

De fire førstnævnte fungerede under betegnelsen "Formand for Sogneforstanderskabet" de efterfølgende som Sognerådsformænd

Vejlby sogneforstanderskabs første formand blev proprietær Laurits Christian Dehlholm på "Katrineblerg" og første konstituerende møde fandt sted på Kathrinebjerg i januar 1942, og dets første egentlig møde blev afholdt den 10. febr. 1842

Hans Christian Ascanius 1852 -1856
Sognepræst i Vejlby
1818 - 1857

Gårdejer Hans Jørgensen, Røjle
10/1 1856 - 12/1 1859

Gårdejer Niels Jørgensen,
Aulby
9/1 1860 - 3/1 1865

Gårdejerr. Ole Olsen -"Karensminde"
(kaldet Ole hverdag)
3/1 1865 - 3/1 1868

Gårdejer Rasmus Simonsen.
 Kildegård
3/1  1868 - 2/1 1871

Gårdejer Jørgen Hansen,
 Røjle    
    
2/1 1871 - 3/1 1874

Gårdfæster
 Peder Rasmussen
(kaldet Peder Vestergård)
3/1 1874 - 3/1 1877
  

Jens Hansen
3/1 1877 - 3/1 1880
►  

Gårdejer Niels Jørgensen, Danebrogsmand Munksgaard  
3/1 1880 - 16/12 84

Gårdejer Søren Nielsen,
 Englyst
   ►
16/12 84 - 17/12 - 87

Gårdejer - Amtsrådsmedlem,
Thomas Jensen, Kustrup 17/12 1887 - 2/1 1891

Gårdejer, Sognefoged
 Peter Jensen, Kustrup
2/1 1892 - 2/1 1895
 samt 2/1 1907 - 1/4 1909

Gårdejer
Bertel J. Christensen
Munksgård
2/1 1895 - 3/1 1898

Gårdejer
Jacob H. Kristiansen, Kustrup
3/1 1898 - 2/1 1901

Forvalter
Frederik Schmit,
 Stribgården
2/1 1901 - 2/1 1904

Gårdejer Søren Pedersen

Gårdejer Hans Pedersen, Kristiansdal
1/4 1909 - 31/3 1912

Gårdejer
 Jørgen Rasmussen, Røjle
1/4 1912 - 31/3 1921

Gårdejer Rasmus Hansen, Søborg, Røjle Klint
1/4 1921 - 31/3 1925

Gårdejer Amtsrådsmedlem og Landstingsmand
Peter Nielsen Petersen
1/4 1925 - 30/9 1940

Gårdejer Anders Jørgensen Staurby
1/10 1940 - 31/5 1943

Statshusmand Simon Hansen, Røjleskov
1/6 1943 - 31/3 4946

Gårdejer og Amtsrådsmedlem
Niels Ejler Nielsen, Vejlby
1/4 1946 - 31/3 1954

Murermester A.Olsen Andersen
1/4 1954 - 31/3 1958

Husmand Jens Åge Hansen, Staurby
1/4 1958 - 31/3 1962

         
 

Gårdejer Åge Warming
1/4 1962 - 1/4 1970
 

 

Sognerådsmedlemmer samlet til møde
 på Kongebrogården , i Middelfart  1923
stående nr. 2 fra v.
Skibsyrbøder Hans P. Johansen, (s) Strib

 

1887 - 1892
stående yderst t.v.: Niels Rasmus Jensen
nr. 2 Jens Larsen, Abelonelund.
sidende med pen: Thomas Jensen, Kustrup, formand.
yderst t,h.: Peter Jensen, Kustrup.

 

1892 - 1895
Stående yderst t.v.Thomas Jensen, Kustrup
Siddende f.v.  nr. 3  Peter Jensen, Kustrup
     Formand: 2/1 1892 - 2/1 1895 og 2/1 1907 - 1/4 1909
stående yderst t,h.: Jens Larsen, Abelonelund

 

1912 - 1917
stående f.v.: nr.1 Gårdejer Carl Chr. Rasmussen
nr.2 Gårdejer Hans Andersen - nr.3 Gårdejer Jørgen Hansen
nr, 5 Hans P. Johansen, Strib - nr.6 Gårdejer Rasmus Jørgensen
siddende f,v.: nr. 1 Uddeler Godtfredsen Vejlby
nr.3 Gårdejer Jørgen Rasmussen formand.
nr, 4 Maskinm. Helvard Strib - nr, 5 Gårdejer Rs. Hansen, Søborg

 

1917 - 1920
Stående yderst t.v. nr. 1 Vejmand Jørgen Poulsen
nr. 2 K.V.Sørensen, Strib - nr, 3 Gårdejer Rs. Hansen, Søborg
nr.4 Gårdejer H.J.Hansen, Vejlby - nr, 6 Hans P. Johansen, Strib
siddende f,v.:  nr.3 Gårdejer Jørgen Rasmussen, Røjle 
 

1920 - 1925
stående f.v.: nr.1 Postbud Christiansen, Røjle
nr. 2 Portør Clausen, Strib - nr, 5 Fyrbøder Hans P. Johansen, Strib
nr. 6 Jørgen Poulsen, Staurby
siddende f,v.: nr. 3 Gårdejer Rs. Hansen, Søborg, Formand. 

 

1925 - 1929
stående f.v.: nr.3 Fyrbøder Hans P. Johansen, Strib
nr.4 Postbud Christiansen, Røjle.- nr. 5 Jørgen Sofus Hansen, Røjle
nr.6 T.H. Barløse
siddende f,v.: nr.1 Fabrikant Skov, Strib -
nr.2 Vejmand Chr. Sørensen, Staurby - nr. 3 Gd.r Peder Nielsen Petersen, Røjle, Formand  - nr.4 Toldopsynsmd. Henrik Jensen, Strib

 

Billed af, og navnene på sognerådet ,
der sad fra 1934 - 1937
savnes
er det dig der har et sådant ????

1929 - 1933
Snedker Haldor Kierkegaard, Thorvald Barløse, A.Jørgensen, Toldopsynsmd. Henrik Jensen, Strib.Simon Hansen, Fabrikant Skov, Strib, Nis Madsen, Poul Petersen
 

 

 

1937 - 1942
stående f.v. Pantefoged Ejnar Jønsson, (s), Gårdejer Niels Pedersen (v), Kustrup, Husmand J.Sofus Hansen (r) Røjle, Smed Chr. Hansen (r) Røjle Skov, Murermester A.Olsen Andersen,Strib
siddende f,v.: Installatør Poul Petersen (k) Røjle Skov, Toldopsynsmd. Henrik Jensen, Strib.Gårdejer Anders Jørgensen (v) Staurby formand, Snedker Haldor Kierkegaard, (s) Strib, Købmand Marius Rasmussen (k) Strib

 

1942 - 1946
stående f.v. Kommunesekr.Thorvald Barløse, Gårdejer Niels Pedersen (v), Kustrup, Installatør Poul Petersen (k) Røjle Skov, - Gdr. Lindskov, (k) Billeshave - Skibsfyrbøder Hans P. Johansen, (s) Strib - Smedemester Chr. Hansen (r) Røjle Skov,- Lærer Hjalmar Thøgersen,(r) Strib.
siddende f,v.: Murermester A.Olsen Andersen,(r) Strib - Husmand Simon Hansen (r) Røjle Taarup - Pantefoged Ejner Jønsson (s) Strib, formand - Gårdejer Niels Nielsen (v) Vejlby

 

1946 - 1950
stående f.v. Kommunesekr.Thorvald Barløse, - Gårdejer Axel Petersen, Røjle -  Husmand Simon Hansen (r) Røjle Taarup - Plejeassistent Carl A. Riisager -
siddende f,v.: Vejmand Hans Hansen - Manufakturhandler Poul Hansen, Strib - Gårdejer Niels Nielsen (v) formand, Vejlby - Skibsyrbøder Hans P. Johansen, (s) Strib - Murermester A.Olsen Andersen,(r) Købmand Popp Andersen, Strib.

 

1950 - 1954
stående f.v. Malermester Valdemar Clement - Gårdejer Niels Larsen - Plejeassistent Carl A. Riisager - Kommunesekr.Thorvald Barløse, - Husmand Edvard Larsen - Fru Lærer Hansen - Arbejdsmand Jens  Jønsson (s) Strib -
siddende f,v.: Købmand Popp Andersen, Strib.- Fru Ellen Hvidberg Hansen - Gårdejer Niels Nielsen (v) formand, Vejlby - Installatør Poul Petersen (k) Røjle Skov,- Telefonmontør Rasmus Kyhe

 

1958 - 1962
stående f.v.: Gårdejer Åge Warming (v) - Gårdejer Axel Petersen, Røjle (v) - Plejeassistent Carl A. Riisager - Kontorass. Oda Jeppesen (r), indtrådt som suppleant -   Pelsdyravler  J.Chr. Brøndum (k) - Vejmand Jens  Jønsson (s) Strib -
 (Entrepenør Ove Schultz, fraværende)
siddende f,v.: Kommunesekr.Thorvald Barløse, -  Overportør Axel Jensen (s) - Husmand Åge Hansen (r) formand - Husmand Jørgen Berthelsen (r) -  Gårdejer Niels Nielsen (v) -

 

1954 - 1958
stående f.v.  Pelsdyravler J.Chr. Brøndum (k) - Arbejdsmand Jens  Jønsson (s) Strib - Husmoder Dora Hansen (r) - Overportør Axel Jensen (s) -  Gårdejer Niels Nielsen (v) - - Gårdejer Axel Petersen, Røjle - Kommunesekr.Thorvald Barløse,
siddende f,v.: Pen Lærer Julius Hansen (k) næstformand - Plejeassistent Carl A. Riisager - Murermester A.Olsen Andersen,(r) Formand - Husmand Åge Hansen (r) - Malermester Valdemar Clement -

 

1962 - 1966
stående f.v. :Husmand Jørgen Berthelsen (r) - Kommunesekr.Thorvald Barløse, - Gårdejer Sv. Fogh Sørensen (v) - Overportør Axel Jensen (s) næstformand - Chauffør Søren Nielsen (s) -
siddende f,v.: Gårdejer Axel Petersen, Røjle (v) -  Husmand Åge Hansen (r) - Tek. ass. Søren Askholm (upol.) - Gårdejer Åge Warming (v) formand -  Entrepenør Ove Schultz, (k) - Direktør Erik Christoffersen (k)

       1966 - 1970
stående f.v.: Vejmand Søren Nielsen (s) - Forpagter H.Sørensen(v) - Direktør Egil Bennike (k) - Plejeassistent Carl A. Riisager (s) - Ejendomshandler Chr. Hansen (r) - Murermester Børge Kristiansen (s) - Overportør Axel Jensen (s)
siddende f,v.Kommunesekr.Thorvald Barløse, - Husmand Åge Hansen (r), næstformand - Gårdejer Åge Warming (v) formand - Direktør Erik Christoffersen (k) - Gårdejer Ejnar Rasmussen (v)

                                               Fyens Stiftiende Nr. 19
                                                                                Tirsdag morgen den 22 Januar 1856
Uddrag af Forhandlingerne i Assens Amtraadsdistricts Amtsraadsmøde den 19 November 1855
     16. Veilbye Sogneforstanderskab har anholdt om at dets Medlemstal fremtidigen maa være 11 istedet for som hidtil 9. Da den fremkomne Begjæring formenes at have Hjemmel i Loven af 22 Marts d,A., kunde Amtsraadet Intet derimod have at erindre.

                                                                                Middelfart Venstreblad
                                                                                         den 11 November 1935.
3535 Indbyggere i Vejlby Kommune.
   Det stærke Byggeri i Sognet har næsten opvejet Nedgangen i Strib.
  
Særlig Interesse knytter der sig i befolkningsmæssig Henseende til Folketællingen i Vejlby Sogn, hvor der som Følge af Jernbaneforlæg-ningen har været saa store For-andringer. Der er i den sidste Tid flyttet ikke færre end ca. 350 Mennesker fra Strib, men til Gengæld har der i de sidste Aar været meget Byggeri rundt i Sognet, saa Ned-gangen i Befolkningstallet er ikke blevet tilnærmrelsesvis saa stort, som Fraflytningen fra Strib betingede. Der bor nu efter tilendebragt Folketælling i alt 3535 Personer i Kommunen mod 3660 ved sidste Tælling i 1930, saa der bliver altsaa en Nedgang paa 125.
                                                                               Middelfart Venstreblad
                                                                                   den 23 Oktoberer 1935.
Ved Valget i Gaar afgaves følgende Stemmer ....  Strib: Kommunister: 14, Nazister: 7, Retsforbundet: 19, Frie folkeparti: 2, Konservative: 190, Radikale: 168, Socialdemokraterne: 399, Venstre: 53.

24 marts 41 Der forelå plan over udvidelsen af kommunekontoret fra ejeren tømrermester Aksel Sørensen, Røjle.
    Det vedtoges at foreslå sognerådet at tiltræde planen, samt at afslutte lejemålet for et tidsrum af 8 år, for en leje af 1200 kr. årlig heri indbefattet, lys og optændingsbrænde, vedligeholdelse af lokalerne påhviler ejeren.
9 april 42 afholdt Kasse- og regnskabsudvalget møde på kommunekontoret, efter at fru Jensine Hansen ejendom i Røjle var beset. Det vedtoges at foreslå sognerådet ikke at købe ejendommen. Endvidere vedtoges det at anmode Arkitekt Alfred Petersen, Fredericia om at udarbejde skitsemæssig tegning og overslag over udgifterne ved opførelsen af en administrationsbygning i Røjle
24 april 42 Fornyet behandling af sagen om nyindretning af kommunekontoret.
   Det vedtoges at bemyndige K. og R. udvalget at afslutte kontrakt med tømrermester A.Sørensen, om fornyet lejemål for de nuværende lokaler med den projekterede udvidelse.
29 sept. 44 Afskrift af Fyens Stiftamts indstilling til udvalget for extraordinære industrier om udredelse af erstatning fra den tyske værnemagt for benyttelsen af den gamle banegård i Strib i året 1943, hvor der til tilkendes kommunen en erstatning på 2,400 kr. for udlæg til bygningens istandsættelse på 2,833 kr.
    Tages til efterretning.

 

 

Sogneforstanderskaberne blev oprettet ved lov af 13. august 1841  og betegnede ledelsen af sognekommuner.
       Den lokale sognepræst var automatisk medlem af sogneforstanderskabet, mens de øvrige medlemmer (fire til ni personer) blev valgt af og blandt de af sognets mandlige beboere, der ejede mindst én tønde hartkorn (eller forpagtede en ejendom på mindst seks tønder hartkorn) og var mindst 25 år gamle. Indtil 1855 var man også sikret en plads i forstanderskabet, hvis man ejede mindst 32 tønder hartkorn.
        Ansvarsområderne for forstanderskaberne var fattig-, skole- og vejvæsen   
     Sogneråd
afløste ved lov af 6. juli 1867, der trådte i kraft i 1868, sogneforstanderskab som betegnelse for ledelsen af en sognekommune. Det blev samtidig bestemt, at et landdistrikt der hørte under en købstadskirke, men havde eget fattigvæsen, skulle have sit eget sogneråd. Som hidtil skulle sogne, der havde fælles fattigvæsen, være én sognekommune.
     Den nye ordning for sognekommunerne betød også, at skolevæsenets administration og økonomiske forvaltning blev lagt over til sognerådene. Samtidig blev der nedsat en skolekommission, der skulle føre tilsyn med undervisningen. Her var sognepræsten fast medlem, mens kommissionens to øvrige medlemmer blev udpeget af sognerådet. Mindst ét af disse medlemmer skulle samtidig være medlem af sognerådet.
    
I 1908 blev reglerne for valgret ændret, så både mænd og kvinder over 25 år havde valgret til sognerådet. Hvis man skyldte i skat eller ikke have tilbagebetalt sin fattighjælp havde man dog frem til 1933 stadig ikke valgret.
      Lederen af sognerådet var sognerådsformanden, der skulle vælges med absolut flertal i sognerådet. Formanden skulle indkalde til møder, føre forhandlingsprotokollen og sørge for, at sognerådets beslutninger blev ført ud i livet.