Oversigt med links til artikler i Bavnen

Klik på linket i højre kolonne, “Bavnen nr.” ud for den artikel, du gerne  vil læse.

Så kommer hæftet frem, og du kan gøre det større ved at trykke på den lille firkantagtige figur (”full screen”) nederst til højre i det sorte felt. Teksten kan også gøres større eller mindre ved at trykke på + eller – til venstre for den firkantagtige figur.

(Hvis man har valgt fullsceen, kan skærmbilledet igen gøres mindre ved at trykke på Esc-knappen på computeren)

Nu kan du bladre i hæftet ved at trykke på de små pile i siderne.

Når du er færdig, klikker du på tilbagepilen i øverste venstre hjørne.

(Denne oversigt dækker kun de første tre årgange af Bavnen. Der arbejdes på at lave tilsvarende for de efterfølgende årgange)

Artiklens titel Forfatter Bavnen nr.
Vejlby-Strib Lokalhistoriske Forening. Fauk, Finn L. 1990:1, 01.
Ikke danefæ, men alligevel… Petersen, Åge 1990:1, 02-4.
Jul og vinter i det gamle Strib. Schmidt Andersen, Arne: 1990:1, 05-6.
Vedtægter [for Vejlby-Strib Lokalhistoriske Forening]. 1990:1, 08-9.
Danefæ – danekræ. 1990:1, 11.
Boye-banden af Fauk, Kirsten Fauk, Kirsten 1990:1, 12-14.
Sprøjtehuset i Røjle. Fauk, Finn L. 1990:1, 14-16.
Torpedostationen ved Strib eller de ”Schwimmende Batterien”. Hestkjær, Alfred 1991:1, 01-3.
Mordet ved Aulby mølle af Buhl, Henning Buhl, Henning 1991:1, 04-6.
Naturgasledningens udgravninger. JAJ 1991:1, 07 og 10.
Rudbæks mølle og møllegårdens efterkommere. Fauk, Finn L. 1991:1, 11-15.
5. maj stenen i Strib. Fauk, Kirsten 1991:1, 16.
Ålefiskeri langs stranden fra Strib mod Middelfart. Kierkegaard-Hansen, Anna 1991:2, 01-3.
En kondemneret høj fra ældre bronzealder i Vends herred [Brændeskov]. Berglund, Joel 1991:2, 04-6.
Vigtige love. 1991:2, 07.
Noget om kirkeskibe. 1991:2, 10-11.
Fauk, Kirsten: Haabet i Røjleskov kirke. Fauk, Kirsten 1991:2, 11.
Kustrup Privatskole af Feddersen, P.S. Feddersen, P.S. 1991:2, 12-15.
Strib Badehotel & Strib Færgegaard. [annonce]. 1991:2, 16.
Jernbaneknudepunkt Strib, 1866-1935-1991 [1]. Schmidt Andersen, Arne 1991:3, 12-15.
Staurby omkring første verdenskrig. Kastrup, Abelone 1991:3, 1-5.
Kirkeskibet Striib i Vejlby kirke. A.A 1991:3, 6-8.
Det første juletræ i Danmark. Abrahamsen, Povl 1991:3, 8.
Vejlby sogn under Svenskekrigen. Buhl, Henning: 1991:3, 9-11.
Vejlby sogn under Svenskekrigen. Buhl, Henning 1991:3, 9-11.
Kirkeskibene Strib og Asgerd i Strib kirke. Fauk, Kirsten 1992:1, 13-15.
Skærbæks Mølle [I]. Madsen, Knud 1992:1, 1-4.
Vejlby sogneråds 100 års jubilæum i går [1942]. 1992:1, 5-7.
En fynsk husmandshave [Billeshave Skovmølle]. Andersen, Olaf 1992:1, 8.
Jernbaneknudepunkt Strib, 1866-1935-1991 [2]. Schmidt Andersen, Arne 1992:1, 9-12.
Om Palnatoke-sagnet. Nielsen, Aksel 1992:2, 1-2.
En ungdomsberetning fra Røjleskov. Jacobsen, Jørgen Hansen 1992:2, 12-13.
Middelfart Avis 22.8.1872 [forskellige fund fra oldtid til svenskekrige]. 1992:2, 14-15.
Lidt om snogen og havet i folketro. Madsen, Knud: 1992:2, 15.
Privatskoleundervisning i Strib af Kierkegaard-Hansen, Anna Kierkegaard-Hansen, Anna 1992:2, 3-8.
En tur med ”Røjlegrisen” i dag. Lindvig Hansen, Preben 1992:2, 9-11.
46 år ”alenemand” bag disken. Feddersen, P.S. 1992:3, 12-15.
Lucia-optog. Nygaard, Jens Jørgen: 1992:3, 15.
Feriedreng i Røjle. Margrethesminde 1932-39. Menmark, Erik 1992:3, 1-5.
Ung vestfynsk frihedskæmper faldet i kampen mod Hipo [Børge Tormod Nielsen, Staurby]. 1992:3, 6.
Den danske Andelsskole 1932-1992 af Buhl, Henning: Buhl, Henning 1992:3, 7-11.
Fynske jernaldergrave, II. Ældre romersk jernalder [Strib]. Albrectsen, Erling 1993.2, 12.
Christianslyst 150 år. Winther, Bente 1993:1, 10-13.
Fynske sagn om Palnatoke. 1993:1, 14-16.
Lærer Erik Petersens modstandsgruppe i Stavrby. Madsen, Knud 1993:1, 4-9 + tilføjelse 1993:2, 15
Harry Schmidt fortæller. Schmidt, Harry 1993:1,1-3.
Fund fra den ældre romerske jernalder i Strib. Schmidt Andersen, Arne 1993:2, 11-12.
Vestfynske veteraner. Et rundskue over vore nulevende fra vor sidste krig. 1993:2, 1-2.
Skelet-historier af Madsen, Knud Madsen, Knud 1993:2, 13-14.
Efterlysning [af illegalt blad ”Fyrtaarnet”]. Hestkjær, Alfred 1993:2, 3.
Strib fyr. Kierkegaard-Hansen, Anna 1993:2, 4-8.
100 års fest omkring en gammel protokol. De Vejlby-folk fejrer stadig oldermandsgilde. 1993:2, 9-10
Sagn fra Vejlby kirke. 1993:2, bagomslagets inderside.
Sagn – om nisser [Vejlby]. 1993:3, 1.
Til bedre tider. Røjlemosefundet i 1972 […]. Thrane, Henrik 1993:3, 11-13.
Kvindeegen i Vejlby af Fauk, Kirsten Fauk, Kirsten 1993:3, 14-15.
En historisk-topografisk beskrivelse af Vejlby sogn, 1935-36. Skovbo, M. 1993:3, 2-5.
Strib Handels- og Håndværkerforening 60 år d. 14.2.1994. Clausen, Uwe 1993:3, 6-8.
Skærbæks Mølle II. De sidste 75 år. Madsen, Knud 1993:3, 9-10.