Vestergade 86 - oprindelig kaldet "Østerhus"

     

Tv. som ejendommen så ud fra den blev bygget i 1910 og til omkr- 1916,
hvor der, efter at der var indrettet Caf'e, var sket en tilbygning
(anes tv. på billedet)

 den 15. Decmber 1917
 Den ny Sal paa »Østerhus« indvies paa Søndag ved en Festlighed til hvilken N.I.O.G.T og socialdemokratisk Ungdomsforening staar som Indbydere.
  

Teksten på gavlen:
"Cafe-Afholdsrestauration tlf. 60"

Om komplekset kort ca. årstal: 1910 til 1916 beboet af Malermester Meyer - 1916 - 1922 indrettet som afholds caf'e forsamlimgshus m.v. 1922 - 43 indrettet m. 5 lejligheder - 40-43 tillige indrettet en mindre sal m/ servering. 1943 - 1957 skindfabrik - fra 57 - 64 tæppefabrik - 1965 - 1993 købmandsmarked - fra 93 ombygget til lejligheder i en 12 årig periode tillige med butikker m.v.

 

Læs endvidere om "Østre Vandværk" hvor afholds cafén og dens ejere ofte er omtalt

 

overdraget ved:

Indehavere af ejendomsretten på matr. nr. 1ds. m.fl. -

 
    skøde på vegne      af Godsejer  Niels Kaas til Malermester Axel Meyer  - pris Kr. 500,00     28-10-1910
 

    Som det fremgår af de følgende 5 ejerskifter var der i ejendommen Afholdscaf'e fra 1916 til 1922

 
    skøde      fra do. til: Depotarbejder J.P.Christensen, Fyrbøder H.C.Johansen,
     Fyrbøder   P.S.Lund og Matros J.K.E.Dyna - skødetekst 
    05-05 -1916
    skøde     til J.P.Christensen, nu eneejer - skødetekst     22-12-1916
    skøde     til Helge Povlsen - på matr.nr. 1 at og 1 ds. - skødetekst     11- 02-1918
    skøde     til Johannes Emil Petersen- skødetekst     07-04-1918
    skøde     til Fabriksarbejder Lars Peder Nielsen - skødetekst     23-12-1919
    fogedudlægsskøde     fra Fogeden i Vends Herred til Gartner Jens Peter Larsen     04-07-1922
    fogedudlægsskøde     til Tømrermester Oluf Rasmussen og Barber Weise     06-05-1925
    skøde     fra Barber Weise til Oluf Rasmussen - hvorefter denne er eneejer     15-12-1932
    fogedudlægsskøde    til Politiassistent Johannes Sørensen     11-03-1938
    skøde    til Morten Christensen på 1 ds., 1ef, 1 fx, og 1 gø     08-10-1938
    skøde    til Christian Hansen på 1 ds, 1 ef, 1 fx, og 1 gø     01-07-1938
    skøde    til Gårdejer H.P.Hansen på 1 ds, 1ef, 1 fx, og  1 gø     17-07-1940
    skøde    til Villy Rasmussen på do....     03-05-1941
Middelfart Venstreblad
    den 29. April 1941
  Afholdsrestauration i Strib.
   
Gdr. H.P, Hansen, Flemløse, har 
    solgt »Østerhus« i Strib til Husejer 
    Ejnar Rasmussen, Gantrup.
       Det er Køberens Agt at drive
    Afholdsrestauration i Ejendommen.
     Købesummen er 19,000 Kr.
           Overtagelsen er sket.

Strib                                Strib
Onsdag den 8. December aabner jeg

en Afholdsresturation

      i min Ejendom, "Østerhus", og
anbefaler mig samtidig til det ærede Publikum.
                  Ærbødigst
                           V.Rasmussen
N.B
. ! Bestilling paa større Fester
                  modtages ned kort Varsel

    tvangsauktion    Villy Rasmussen     11-06-1942
    v/ fogedudlægsskøde    til Leo Jensen, Vantinge     04-11-1942
 
 

 
 

herover "Skindfabrikken"  efter endt om og tilbygning (foto 1953)
klik på foto og se større perspektiv

 
    skøde    til "Nordisk Læderfabrik"  - 1 april 1937 v/ C.Lyth og G.Moestrup, Strib
 i 1944 omdannet til a/s -                                          skødetekst kan læses her
    08-04 1943
    fogedudlægsskøde     til a/s Burly, Strib        skødetekst kan læses her     24-01-1958
    skøde     til  N.Tyssen Gram  (Tæppefabrik)  -    skøde kan læses her     12-02-1960
     tvangsauktion     til a/s Dansk Sækkereparation, Valby     skøde kan læses her     1963 /1965
    skøde    Johs. Rasmussen -   ( K - marked)     04-09-1965
    skøde     til Benny Sørensen / Lars Andersen, Strib     10-10-1994
     

Del af reklametryksag udsendt i anledning af Københavns fiskehandlerforenings
40 års jubilæum 21 maj 1944

Skindfabrikken var en, efter Strib forhold, stor fabrik i årene 1943 - 1957

Her vises to rødspætteskind efter garvning og farvning på fabrikken

     

Fabrikken set fra Vestergade
forest den oprindelig bygning
nedrevet 1965

t.v. den oprindelig bygning fra 1910

Skindfabrikkens arbejdere - omkring 1950

 

Første sal og tagetagen - udbygningen

 

i stueplan - bygningen tv. samt den to etagers bygning t.h. er opført af skind-fabriken i 1944-45
 

 

 

Omkring 1940 var der genetableret så stort selskabslokale at der blev opført dilettant - hvorfra dette billede at dilettanterne stammer

 

Efter nedrivningen af den oprindelige ejendom fra 1910 ,og den nødvendige om- og tilbygning, var der Købmand's Minimarked i bygningerne, fra år 1965 frem til år  1993