Middelfart Avis
                        den 29de Oktober 1866.
- Dampbaaden "Limfjorden", der i den sidsteTid har ligget i Kjøbenhavn, hvor den er bleven istandsat, skal fra Torsdag udføre Forbindelsen mellem Fyens og Nørrejyl-lands Jernvei (Strib - Frederits).

De jydsk-fyenske Jernbaner.

Fra 1ste November d. A. Ville Togene paa den fyenske og paa Frederits-Vamdrup Banen gaa som følger:

                                         Fmd. Fmd. Eftem.
Nyborg                           750    1130     735
Ullerslev                        810                  755
Marslev                          830                  815
Odense                         850    1210     835
Holmstrup *                  915
Tommerup                   933                 918
Skalbjerg                     938                 923
Breed                            948                 933
Aarup                           1000   1245    945
Gjelsted *                   1013                958
Eiby *                           1022              1007
Nørre-Aaby                1032              1017
Middelfart                    1055   120    1040
Strib                              1105    130    1050

                                           Fmd. Eftm. Eftm.

  Strib                              645      320      630
Middelfart                     652      327      637
Nørre-Aaby                 720                  705
Eiby *                             730                  715 Gjeldsted *                  742                   727
Aarup                            755      405      740 Skalbjerg                     810                  755
............
Odense                        853      440      838
-------
Nyborg                       1000      520     945
     
De med * betegnede Stationer ere Stoppeplads, hvor Togene kunne ankomme 5 Minutter før eller senere end den anførte Ankomsttid.

Aftentogene fra og Morgentogene til Nyborg have som hidtil Forbindelse med Kjøbenhavn ved Postdampskibene og den sjællandske Banes Middagstog. .............

Anm: Middagstogene bringe Hurtigtog, som ville gaa en Gang daglig i begge Retninger mellem Kjøbenhavn og Altona.