Om Ældrecenteret  v/Knud Madsen
For nogle år siden blev det besluttet, at Vejlby Plejehjem skulle lukkes, og et ældrecenter opføres i Strib. Der opstod nu en debat om placeringen af dette. Et flertal af Stribs borgere fandt, at Linddallunds jorder var de mest velegnede. Efterhånden faldt det ejeren Lilly Hansen for brystet, at hun udelukkende kunne læse om Sagen i pressen, uden at nogen spurgte om hendes mening. Hun meddelte derfor i et brev Middelfarts borgmester, Steen Dahlstrøm, at Linddalslund slet ikke var til salg. Fra kommunens side blev det udtalt, at sagen var "kørt efter bogen", og at gården risikerede tvangsekspropriation. Siden indstillede Fyns amt dog at sige nej til planerne om ældrecenter, bl.a. med den begrundelse, at området lå i et sårbart grundvandsområde, og at det var beskyttet i henhold til naturbeskyttelsesloven. Men i marts 2001 gav amtet alligevel sin tilladelse til, at en del af Linddallunds jorder kunne udlægges til ældrecenter, hvorefter Middelfart byråd vedtog placeringen. Siden har man i den lokale presse kunnet følge udviklingen. I august 2001 fremgik det, at det nye ældrecenter skulle hedde Skovbrynet. Arkitekt Kaare Sølvsten, Seniorbyg I/S, var en af mændene bag projektet, som foreløbig skulle omfatte 40 boliger, siden muligvis dobbelt så mange. Middelfart kommunes tekniske udvalg dispenserede fra lokalplanen, således at der kunne laves vejføring i området, når byggeplanerne var vedtaget. I sommeren 2002 undersøgte arkæologer fra Odense Bys Museer Linddalslunds jorder, hvor man bl.a. fandt spor af en landsby fra tidlig bondestenalder. I juli 2002 blev det besluttet, at firmaet Hoffmann & Sønner A/S skulle opføre ældrecenteret, som er tegnet af Torkil Kristensens tegnestue i Odense. Den 2. 12. 2002 vedtog Middelfart byråd endeligt lokalplan og ekspropriation af området, og den 9. 12. 2002 tog borgmester Steen Dahlstrøm det første spadestik til byggeriet.

     Som det vil være bekendt, blev det endelige navn for ældrecentere, "Rudbækshøj" J.R.

"Om Stribbønder, med tag over hovedet"
- Odense Bys Museer
Boplads med hustomter fra bondestenalderen