Middelfart Avis
                        den 9de Sept. 1863.
 -  Da Jagten paa Undertegnedes i Fæste havende Jorder, der hidtil har været udøvet af Stamhusbesidderen, har givet Anledning til adskillige for os meget ubehagelige Tvistigheder og Domfældelser, see vi os nødsaget til - for at afværge sligt i Fremtiden - herved at forbyde alle Uberettigede at jage og skyde paa vore i Fæste havende Jorder, da vi ifølge gjældende Love og vore Fæstebreve, ikke kjende nogen anden Jagtberrettiget end os selv.
Den 8de September 1863.

Hans Andersen,      Ole Bendixsen 
        Staurby             Staurby Mark

Jørgen Christiansen Bendix Jørgensen
        Staurby                Staurby


Niels Mikkelsen      Anders Hansen
                                               Olesen
  Rubæksmølle              Staurby

Jørgen Olsen                   Niels Olsen
     Staurby                      Staurby

Ole Olsen                 Anders Pedersen
"Karensminde"           "Christiansdal"

Anders Pedersen     Hans Rasmussen
    Rubækshuus                Staurby

                 Lars Rasmussen
                        Staurby