Middelfart Avis
                        den 24de December 1866.
                      
De jydsk-fyenske Jernbaner.
Extratog for Passagerer.
   Mandagen den 24 de December,
 Tirsdagen - 25 de -
 Onsdagen - 26 de -
Torsdagen - 27 de -
                Fra Nyborg omtr. Klokken 1225  Efterm.,
                i Odense - - 120 -
               Ankomst i Strib omtr. Klokken 340 Efterm.
               Fra Strib omtr. Klokken 130 Eftermiddag,
               i Odense - - 335 -
               Ankomst i Nyborg omtr. Kl. 445 Efterm.
Holdende ved alle Mellemstationer og Stoppepladser.
Derimod vil det til Mandagen den 24de ds. averterede Extra-Gods-Tog ikke lÝbe.
        Aarhus Banegaard, December 1866.
                                              Overdriftsbestyreren.