Side 2
Side 3
Side 4
Side 5
Side 6
Side 7
  Kilde: "Bavnen" nr. 1/1999

                           Middelfart Venstreblad
                                                     den 20. September 1945
Muslingekogeriet i Strib til Politiundersøgelse.
      " Mytilus’ Direktør Poul Bihesen, arresteret. - Der blev sendt Flæsk til Tyskland i Firmaets Muslingetønder.
      Straks efter Befrielsen indledede Politiet en Undersøgelse af Landets Muslingekogerier, der i stor Udstrækning , eksporterede Muslinger til Tyskland, og der er i flere Tilfælde rejst sigtelse for Værnemageri.
      Undersøgelserne mod Firmaet Mytilius, der bl.a. ejer Muslingekogerierne i Holbæk og Horsens og har ejet Muslingekogeriet i Strib. ...
      Der har været visse Uregelmæssigheder ved Firmaets Leverancer, idet flere Muslingetønder blev fyldt med Flæsk i Stedet for Muslinger, og Politiet skal nu have placeret Ansvaret for denne ulovlige Udsmuling af danske Levnedsmidler.