Strib Lokal TV

Strib Lokal TV blev etableret i 1983 og sendte regelmæssigt udsendelser i et par år frem fra en lokal sender. Fra 1988 blev
udsendelserne sendt fra Fredericia, og produktionen overgik
gradvist til Middelfart, som også begyndte at producere TV.
Herefter benyttedes Middelfart TVs sendeudstyr og Strib TV ophørte. Strib ligger nu indenfor Middelfart TVs arbejdsområde.

Udsendelserne fra Strib Lokal TV er overgivet til Strib Røjleskov Lokalhistorisk Arkiv. De er ordnet i en let overskuelig DVD-serie og kan ses ved besøg på arkivet.

Fra side 20 i oversigten er der en stikord- og navneoversigt.

Se oversigten over udsendelserne