Middelfart Avis
               den 7.og 9. December 1864.
 - 12te Infanteri-Regiment har, ifølge "Ass.Av.", modtaget Befaling til at afgaa fra Assens paa Fredag, Sandsynligviis om Morgenen Kl. 8. Regimentet tager Natteqvarteer i Balslev og omliggende Byer og skal Løverdag Middag Kl. 2 være ved Striib for at overføres til Fredericia - Fra flere Steder meddeles at Beboerne have afgivet fri Befordring til Tropperne. Og da 12te Regiment ved en rolig og mønsterværdig Adfærd stedse har staaet i et særdeles godt Forhold til Qvarteerværterne og Andre, med hvem Mandskabet kom i Berøring, henstiller "Ass.Av." til Byens og Omegnens Beboere, at følge det nævnte smukke Exempel og paa Fredag Morgen stille deres Vogne til Brug for Regimentet. Det maa antages, at 50-60 Vogne ville være tilstrækkelige.

                  den 9. December 1864.
 - 21de Inf._Regiment, der skal til Fredericia og i Onsdags afgik fra Kjerteminde over Odense, er sandsynlig i dag sat over Beltet ved Striib.