Den oprindelige ejendom på grunden, matr. nr. 1gq,  blev, efter en brandskade omkr. år 2000, nedrevet - efterfølgende blev grunden opfyldt ,så den kom i niveu med bagarealet (Øster Allé) og parcellen til højre og bebygget med denne villa.