Veilby og Strib-Røjleskov Sognes, Skoler, Kirker, Præster Lærere og Lærerinder til år 1923

 

Sognepræster ved Veilby Kirke
(og Strib-Røjleskov)

H.C.Ascanius 1818-57, N.E.B.Clausen (Provst) 1857-65 (pers. Kapll. J.Clausen 1864-65) H.L.E.Fønss 1865-85 (pers. Kapll. Weber og Boeck) J.A.Heiberg 1885-88, Larsen1888-1914. (pers. Kapll. A,  Stærmose-Andersen 1913-14) J.Vibe-Petersen 1914-21. M.Hansen 1921 -

Strib-Røjleskov Kirker,
 selvstændigt Pastorat siden
 1918
 A.Hermann 1918-
 

 Vejlby Skole (opf. 1868)
Lærere P.V.Abel 1848-94. H.C.Nielsen 1894-1908. N.L.Grubbe 1908-12. 1' Lærer A.Rasmussen Nielsen 1912 -.
Forskolen (opf. 1914)
Lærerinde A.K.Hassing 1914-

Staurby Skole
(opf. 1815 nuv. opf. 1865)
Hansen 1815-38, J.D.A. Gang 1838-60. S.Frederiksen 1860-96. L.Larsen 1896-
 

 Røjle Taarup Skole
(opf. 1815)

 Lærere H.Cronberg 1815-1856. P.S.Borum (Dbmd.) 1857-1900. A.M. Nørregaard 1900-15. P.G.Jensen-Hornbeck 1915-.
 

Vejlby Skovskole
(opf. 1864)
 Lærere Krogh til 1879. P.Rasmussen 1879-.


 

Strib Skole (opf. 1900 og 16)
 1' Lærere H.Therkelsen 1901-22, P.O.Poulsen 1922-. 2' Lærere P.O.Poulsen 1916-22. J.P.Møller 1923-. Forskolen (opf. 1911)
Lærerinder K.Petersen 1911-16. J.Skaarup 1917-.

(ovenstaaende er fremstillet af S.Trøst-Hansen's Forlag Købh.)

Degne og Skoleholdere i Vejlby Sogn frem til 1815
 

Degne i Veilby
(Degnekaldet lå til Middelfart Skole)
Niels Jeppesen - 1658 begr. 4 april 1658
Oluf Jørgensen  begr. 11 nov 1673 muligvis gift m. "Maren Degneqvinde" begr. 21 okt. 1666.
Henrik Carstensen - 1680.
Zander Carstensen - 1696  begr. 15 april 1696
Alexander Frederiksen - 1719 begr. 24 juli 1719 57 år

Søren Lauridtsen Balslev 1719-39 begr. 12 sept. 1739 g. 24 nov. 1719 m. Helvig Nissen på Billeshave
Niels Christensen Rønning 1739-79, begr. 19 fbr. 1779  63 år - g.m. forgængerens datter Doethe Johanne Balslev
Axel Frederik Rauch Cronberg 1779 - 1811
Jørgen Frederik Borum 1811-1848 d. 6 jan. 1848 60 år.

Skoleholdere i Veilby
Johan Joacim Eilertsen - 1766
Mads Pedersen Seirup 1787- medhjælper hos degnen
Søren Rasmussen - 1801 - medhjælper hos degnen, f. ca. 1762

Skoleholdere i Staurby
Peder .... 1729 begr. 6 april 1729
Erik .... - 1739 begr. 29 april 1739
Mikkel Nielsen Barsøe - 1762-64
Jens Nielsen Lykke - 1801 - læste for de mindre børn i byen.f. ca. 1777
Mathias Wargaard - 1809 - begr. Middelfart 25 febr. 1809 30 år. (omkom på Middelfart mark. d. 19 bebr. i det forfærdelig hårde vejr.
Niels Sørensen - 1811 g.m. Ane Dorthes Andersdatter

Skoleholdere i Røjle (Røjle-Taarup ?)
Poul Nielsen - 1787 Ansat af Røjle bymænd, der betalte hans løn - f. ca. 1755.
Jens Jensen Langkjær - 1797 - tidl. skoleholder i Jylland, f. i Nørup, Jylland.