Om »Skovhavehuset«
                                (efter 1939  Vestergade nr. 1)
 

 Efter i 50 år at have tjent familien Schmit, på Færgegaarden, boede Mette Kirstine Nielsen  i sine gamle dage i "Skovhavehuset." Det lå ved Skovhaven, en del af den skov, der voksede på Strib,  I dette maleriske hus, om hvis facade og stråtag efeuen slynger sine grønne ranker, havde hun en lille skole for småbørn. Desuden drev hun en mel- og grynforretning i sit køkken, hvor skolepigerne sad og strikkede.
 "Skovhavehuset " var i 1897 beboet af   en Morten Hansen og en Jomfru Nielsen.

Huset blev opgivet som beboelse sidst i 1950erne. - stod en overgang tomt og forfaldt, kun benyttet af såkaldte "farende svende" en sådan var rimeligvis årsag til at det en søndag eftermiddag brød i brand, hvilket hurtigt samlede en hel del tilskuere - brandvæsenet blev tilkaldt og ankom med en vandvogn hvorfra de startede slukningen til stor fortrydelse for tilskuerne for som de sagde "I ødelægger jo det hele" - også de lokale brandmænd mødte op men huset var stort set brændt ned idet de kun med besvær fik tryk på slangerne - de måtte klemme på disse for at få vand igennem.  

Således beskrevet i 1897: 7 Fag, 17 Al. langt 10½ Al. dybt, 3½ Al. højt. Grundmur mod Vest, Bindingsværk mod Øst, Fyrovertømmer med Straatag. Bræddeloft overalt ditto Gulv i 5 Fag, Resten Stengulv, heri er indrettet 7 Værelser med malede Vægge,
 2 Skorstene.