Skadesløsbrev
Til sikkerhed og skadesløs betaling for alt, hvad underskrevne Proprietær Kiels Kaas, Stribgaarden på Strib nu er eller senere måtte blive a/s Disconto Institut i Middelfart skyldig ifølge ham, til instituttet indrømmet kassekredit, og til sikkerhed for den til enhver tid skyldige samlede hovedstol og vedhængende rente  ....
  I  den mig tilhørende ejendom "Stribgaard" med denne til- og undeliggende skyldsat under "Strib Færgegaard" 1a, 1c, 1e, 1f, 1y, 1x, 1z. 1æ, 1ø, 1ak, 1aæ, 1cc, 1ci, 1ck, 1cm, 1cn, 1dy,  og matr. no. 72 af Røjle. med derpå stående bygninger disses jord-mur- og nagelfaste .... osv. alt med oprykkende prioritet næstefter 84777 kr. 86 øre til Østifternes Kreditforening.
  II  den mig tilhørende ejendom "Strib Færgegaard" og "Badehotel" med dennes rette til- og underliggende ansat under: matr. no. 1cr, af hartkorn 0 tdr. 0 skp.2 fdk.
¾ alb. - 1df. 0/1/3/2½ - 1dg. 0/0/0/½ - 1l. 0/0/1/¼ - 1m. 0/0/0/2¼ alle af Strib Færgegaard, med samtlige derpå stående bygninger og disses jord- mur og sømfaste dele og øvrige tilbehør - kakkelovne, komfurer, indmurede kedler og indlagte vand- og elektriske ledninger herunder indbefattet - samt assurance, det til Kroen, Badehotellet og Koncertpavillonen hørende inventar således som dette findes specificeret på vedhæftede fortegnelse, de pantsatte løsøreeffekters brandforsikringssum og al af ejendommen gående leje og anden interesse alt med oprykkende prioritet: 1. kr. 50,000 til Vends Herreds Sparekasse til over 4% p.a. rente, matr. no. 1cr, 1df, og 1dg, samt specificeret løsøre og 2. 16,126 kr. 87 øre til Kreditforeningen for industrielle Ejendomme ifølge 2 obligationer til 5% p.a. renter og statusmæssige forpligtigelser i forhold til 1790,00 kr.
    Pantsætningen omfatter samtlige de pantsatte faste og løse ejendomme og effekter, således som de nu er og forefindes og herefter måtte blive forøgede og forbedrede, såvel som alle assurancesummer, i hvilken anledning bemærkes, at jeg er pligtig til at holde de pantsatte ejendele behørigt forsikrede mod ildsvåde. På instituttets forlangende er jeg til enhver tid pligtig at godtgøre, at der ikke påhviler de pantsatte ejendele restancer til den forud prioriterede gæld og at de ere behørigt assurerede. Hvad specielt de pantsatte løseffekter angår, da er jeg uberettiget til helt eller delvis at bortfjerne dem fra de pantsatte ejendomme. Overtrædelse af dette forbud såvelsom iøvrigt misligholdelse, af hvad art nævnes kan, at mine forpligtigelser såvel som med hensyn til den forudprioriterede gæld som med hensyn til instituttet medfører, at min til enhver tid værende skyld strax uden hensyn til mulig specielt indrømmet henstand til skadesløs betaling og inddrivelse. - En udskrift af instituttets bøger skal stedse såvel for mig som overfor mine arvinger, der hæfte solidarisk for mine forpligtigelser overfor instituttet, afgive fuldt og udmodsigeligt bevis for omfanget af min skyld til instituttet til enhver tid, ligesom vi ere pligtige til stedse at svare den rente og provision, som instituttet bestemmer, - I søgsmåls tilfælde, er såvel, er såvel jeg som mine arvinger, der skulde hæfte efter dette skadesløsbrev, een for alle og alle for een underkastede den hurtige retsforfølgning efter forordning af 25 jan. 1928, ligesom vi uden hensyn til, hvad vi måtte bo eller opholde os, ere pligtige at give møde for Middelfart bys forligskommision og den ordinære eller gæsteret. - Endvidere vedtages det, at exekution efter nærværende  skadesløsbrev, kan foretages uden forudgående forlig, lovmål eller dom i henhold til lov af 29 marts 1873 § 15, ligesom en sådan forretning strax skal kunne foretages i det pantsatte uden først at være påbegyndt på vedkommende debitors bopæl, og uden hensyn til forord. af 6' august 1824, hvis anvendelse udtrykkelig frafaldes, - Retsanmærkninger frafaldes om de på pantsatte ejendomme hæftende servitutter, deklarationer, forbehold og lejekontrakter. - Alene af hensyn til stempling og thinglysning bemærkes, at instituttet tilgodehavende. hvor sikkerheden efter nærværende dokument meddeles, for tiden ikke antages at ville overstige 90,000 kr. skriver nititusinde kroner, -
                                                                        Stribgaard, den 19 januar 1917.      Niels Kaas
Læst i Vends Herreds ret 29 jan. 1917 - protokol no. 43 fol. 353-354 tillige med den vedhæftede fortegnelse. - Den pantsatte ejendom er tildels tiendepligtig.
                 Anm. På matr. no. 1a og 1dy, hæfter interessentskabskontrakt om vandstandsregulering.


  
Fortegnelse over det af mig underskrevne, Proprietær Niels Kaas, ved skadesløsbrev pantsatte løsøre:
i gæsteværelserne på den gamle Færgegaard:  13 chaiselonguer med mekkaplysch, 24 træsenge med madratser, og skråpuder, 21 malede træservanter med marmorplade, 17 malede ovale borde, 8 malede enkelte klædeskabe, 18 spejle i mahognirammer, 6 spiralsenge med madratser, fod og skråpuder, 24 servantestel af fajance, 24 emallierede toiletspande, 2 natborde med marmorplader, 24 stk sengetæpper, 24 vatterede tæpper, 24 uldtæpper, 24 stk hovedpuder, 2 dyner, 170 stk. lagner mrk. "S.F.", 70 pudevår hørlærred, mrk. "S.F.", 180 stk. håndklæder, hørlærred, mrk. "S.F.".
i konversationsstuen sammesteds: 1 polstret sofa med betræk af mekkaplysch, 4 polstrede stole med betræk af mekkaplysch, 2 lænestole med betræk af mekkaplysch, 1 firkantet nøddetræs bord, 1 konsolspejl i nøddetræs ramme med marmorplade, 1 egetræs anretterbord.
i restaurationsstuen sammesteds: 1 firkantet mahognitræs bord, 5 ovale malede borde med marmorplader, 30 polstrede stole  med betræk af mekkaplysch, 1 regulator uhr, 1 skærm, 1 bagdisk m. reol.
i verandaen sammesteds: 7 malede træborde, 25 svenske stole, 1 polstret hjørnesofa.
i spisestuen sammesteds: 1 egetræs spisebord med plader, 30 egetræs stole med rørsæder, 1 malet skab.
i kontoret sammesteds: 1 chaiselongue  med betræk af mekkaplysch, 1 malet bord

i kroen: 1 malet bagdisk med reol, 1 malet skænk, 7 malede borde, 30 winerstole, 2 sofaer med træsæder, 1 stue bornholmer uhr, 1 do do, 1 polstret egetræs sofa, 4 polstrede egetræs stole, 1 bord med marmorplade.

Restaurationsmøbler til have- og koncertpavillonen: 123 borde med jernstativ og træplader, 513 stole med do.do., 56 malede bænke u. rygstød, 14 havebænke, 12 brede malede bordplader, 10 smalle do, 38 bukke, 5 strandstole, 4 badehuse, 2 isskabe, 1 rulle, 1 dæktøjspresse, 1 vridemaskine, 1 decimalvægt m. lodder.

Service, dæktøj og køkkentøj til hotelkøkkenet: 62 kaffe kander / 28 the kander / 54 fløde kander / 54 sukker skåle dels af nikkel dels af plet. - 7 suppeterriner, 10 kartoffelasietter, 14 stegefade, 12 sauceskåle, 50 ovale bakker, 110 store spiseskeer, 102 små do, 274 store gafler, 117 små do, 10 store riflede spiseskeer, 10 små do, 2 store plat de manager, 7 potageskeer, 7 fiskeskeer, 2 sukkerskåle24 servietbånd, 2 dus theskeer, 8 thesier, 1 strøske - alt af plet og alt mrk. "S.F." - 11 dus alphea theskeer, 15 små plat de manager af nikkel, 8 tændstikstativer, 1 champagnekøler af plet mrk. "S.F.", 3 kobberkaffemaskiner, 6dus rundskaftede knive med plet, 2½ dus små do, 7 dus store fladskaftede do do, 5 dus små do. do. 13 stegefade, 17 syltetøjsassietter, 6 kartoffelassietter, 400 flade tallerkner, 100 dybe do. 70 kompottallerkner, 25 dybe dessert do., 11 sauceskåle, 278 par kaffekopper af fajance med rød kant, 50 flade hvide tallerkner fajance, 159 ølglas, slebne, dels med og dels uden fod, 48 slebne wiskyglas, 35 snapseglas, 40 slebne rødvinsglas, 7 toddyglas med metalfod og håndtag, 12 likørglas, 16 absinthglas, 25 glasassietter til is, 60 glasskåle, 81 par kaffekopper af fajance m. blå kant, 12 glascitronpressere, 50 æggebægere af fajance, 2 kabaretfade, 3 runde fade, 40 flade champagneglas, 34 rhinskvinglas, 12 skylle skåle, 24 vand karafler.
i køkkenet i kroen: 8 dybe tallerkner, 8 flade do., 16 stegefade, 12 kaffekander, 40 par kaffekopper alt i fajance m/ rød kant, 40 dessert tallerkner do, 100 stk. bomuldsduge, / 25 kaffekander, 17 flødekander, 20 sukkerskåle,   14 store og 14 små gafler, 6 store spisetallerkner, 9 små do, 1 portageske, - alt af plet og mrk. enten "S.F." el. "Strib Færgegaard", 1 terrin, 4 sauceskåle, 3 stegefade, 4 kartoffelassietter, 3 brødbakker, 1 brødmaskine.
i gæsteværelserne på kottagen: 14 enkelte hvidlakerede træsenge m. alt tilbehør: fjedremadratser, skråpuder m.v., 6 barne senge af jern med do.do., side- og rygstykker m.v., 20 enkelte hvidlakerede klædeskabe, 30 servantestel af fajance, dels med grøn dels med rød kant, 300 sømmede og færdigsyede håndklæder af lærred  mrk. "S.F.", 100  par ???, 100 sømmede og færdigsyede pudevår  af lærred  mrk. "S.F.", 
Til brug i have og koncertpavillonen, samt restaurationslokalerne:  50 bejsede armstole af bøgetræ, 16 tilsvarende tremme borde af bøgetræ, 150 par kaffekopper, kaffebrune n/ gul kant, 150 par hvide thekopper med grønlig bort, 150 slebne rødvinsglas på fod, 100 portvinsglas samme model, 200 slebne ølglas uden fod.
Følgende løsøreeffekter der alle henhører til "Strib Færgegaards" besætning, montering og inventar, og som alle bero på nævnte ejendom, dels i hotellets gæsteværelser og dels restauration med dertil hørende koncertbygning, nemlig: 26 enkelte hvidlakerede senge med alt tilbehør, derunder fjedermadratser med prima stribede bolster, 8 enkelte mahognimalede senge med alt tilbehør, beregnet til betjening, 4 enkelte jernsenge med fjedermadratset, krølhår, 21 hvidlakerede servanter, 1½ gangs, med marmorplade, 21 servantestel, forskellige mønstret fajance i røde, blålige og grønlige nuancer ca.
⅓ af hver slags, 30 hvidmalede enkelte servantedorde, 50 spejle - 24 x 16 fyrretræsrammer, dels forgyldte, dels hvidlakerede dels bejsede. et af spejlene er i dobbelt størrelse med forgyldt ramme, 50 vattæpper stukne, blåt satin, 50 normaltæpper i hel, lyseblå uld med mørke stribe for enden, mrk. "S.F.", 50 lærredshovedpuder, mrk. "S.F.", 50 enkelte hvide, nuprede sengetæpper af svært stof, 50 vævede sengeforliggere mrk. "S.F.", 300 alen creme gardiner i forskelligt mønster, 4 gulvtæpper i forskellige orientalske fantasimønstre, 10 kurvestole 4 lænestole med gobelin puder, 125 hvidlakerede restaurationsstole i bøgetræ med buede sæder og tremmeryg, 26 borde af hvidlakeret bøg. 2 rådhusbænke af do do.
                   Stribgaarden den 19 januar 1917                          Niels Kaas