Prinsgemalen, prins Henrik, besøgte Strib
                          for at afsløre den af ham kre'erede torso
     27 juni 2007                                               af Finn L.Fauk (Baunen  2- 2007) m.v.

   Det er meget sjældent, at Strib har haft royalt besøg. Mens Strib endnu var færgeby, skete det undertiden, at kongelige - og endog den rusiske Zar - var i Strib på gennemrejse, og beboerne kunne så få et glimt af de fornemme personer gennem togets vinduer.
   Et rigtigt kongeligt besøg fandt imidlertid sted den 23 juli 1861, da kong Frederik d. VII og grevinde Danner blev modtaget med pomp og pragt ved broen neden for Færgegården, hvor der var rejst en æresport. Modtagelseskommiteen bestod af medlemmer fra Vends herreds landkommuner, deriblandt sognefogederne fra Vejlby og Aulby. Modtagelsen var meget festlig med taler og sange og hurraråb; bagefter var der kur på Strib Færgegård.

( Allerede i 1787 var der kongelige besøg i Strib nemlig af 
Kronprins Frederik (den senere Konge Frederik den VI og var den senere Konge Frederik den VII, fra 1834_39, som prins "forvist" til Fredericia på grund af en "upassende" forelskelse. Der fortælles i bogen adskillige anekdoter om ham, en af dem om et ophold på Strib.)

   Den 27 juni 2007 fik Strib igen royalt besøg; denne gang af prinsgemalen, prins Henrik.
   Anledningen var, at prinsen skulle afsløre en skulptur, som Strib Handels- og Håndværker-forening samt Sophiæoddes Saluteringslaug havde ladet opstille ved Stribs bygrænse. Foreningens formand, B&O- forhandler Svend Aage Hansen, der var initiativtager og leder af dagens arrangement, havde samlet sponsorer til en bronzeskulptur, som er en forstørrelse af en torso, som prinsen skabte for ca. 30 år siden, og som befinder sig ved prinsens slot i Caix. Desuden havde prinsen taget imod formandens opfordring til af blive æreskanone'r i Sophiæodde Saluterings-laug.

   For at gøre det rigtig festligt, skulle prinsen komme sejlende fra kongeskibet "Dannebrog" i en chalup til Nordendro. Der var derfor bygget en midlertidig bro, som prinsen kunne gå i land på. Efter en Ceremoni, hvor prinsen som bevis på, at han nu var æreskanone'r, skulle affyre det 27. skud i en royal velkomstsalut, skulle han køres i veteranbil til stedet, hvor afsløringen af skulpturen skulle finde sted.  

  Desværre var vejrguderne ikke med arrangementet. Det blæste og regnede uafbrudt hele dagen, så "Dannebrog" måtte lægge til i Fredericia, og Prinsgemalen blev hentet af veteranbilen og kørt til Nordenbro, hvor  Sop-hiæoddes Saluteringslaug var på plads. Her blev ceremonien gennemført, og bagefter blev prinsgemalen kørt til Rudbæksbanke, hvor mange mennesker havde trodset det usædvanlige dårlige vejr for at overvære afsløringen og opleve prinsen på nært hold.

  Der var taler af borgmester Steen Dalstrøm og Svend Aage Hansen, og Slesviske Musikkorps fra Haderslev musicerede i den styrtende regn, før prins Henrik afslørede skulpturen, som er en torso på 2,10 m. Den er anbragt på en sokkel på 1 m., så den danner en fornem indkørsel til Strib by.

   Bagefter kunne de indbudte gæster komme i tørvejr i Rahbeks hus på Rudbæksbanke, hvor der var reception.

   En journalist spurgte prins Henrik om, hvad han troede, folk i Strib ville sige til den nye skulptur. Prinsen svarede at nogle måske ikke ville synes om den, men han håbede, at mange ville være glade for den.

Det er bemærkelsesværdig, at Strib er det eneste sted, udover Kronborg,
hvor det er tilladt at salutere for kongeskibet

Sophiæodde Saluteringslaug. Slesviske Musikkorps så "Dannebrog" måtte lægge til i Fredericia,(anes i baggrunden)
Saluteringslauget samlet  affyre det 27. skud afgang til seremonien

prins Henrik afslørede skulpturen, som er en torso   på 2,10 m. der er anbragt på en sokkel på 1 m.,

Den 8 juni 2012 - var der igen kgl. besøg i Strib -
hvor Kongeskibet lagde til i Middelfart havn -  det havde flere formål - idet dronningen ønskede at se den af prinsgemalens kre'erede, opstillede torso og at besøge  Humlemagasinet i Harndrup - hvor  Dronning  og prinsgemalen. ønskede at se den der værende udstilling:

"Christian X, Dronning Alexandrine og Dronning Margrethe II gennem 40 år"

Formanden for Sophiæodde Saluteringslaug.Sv.Å.Hansen byder de kongelige  velkommen

Borgmester og viceborgmester modtager kongeparret    
der saluteres for regentparret i baggrunden:
Sophiæodde Saluteringslaug.
"Krone 1" forlader Strib