"Strib Færgegaards" kongelige bevilling til at drive færgefarten Strib-Fredericia og til landbefordring

Hermed et forsøg på  omskrivning:
Gjøre Vitterligt:, At da Skinscapitain H.P.Schmidt efter at være bleven Eier af Striib Færgegaard i Vort Land Fyen, for Os allerunderdanigst har ansøgt om at .... Bevilling til at udøve de Rettigheder til Færgefart og Landbefordring ved Striib ... som med den af Høisalige Frederik den Sjette, Høilovlige Ihukommelse, under 8de Juni 1831 Procurator Anders Eskild Delholm og Hustru allerhøist meddelte Bevilling er  .... i Striib Færgegaard med tilliggende, som ... Vi allerunderdanigst har beviliget og tilladt, ligesom Vi og hermed bevilige og tilladt at fornævnte Skibacapitain H.P.Schmidt maa udøve bemeldte Rettigheder, Alt i Overensstemmelse med det i ovenommeldte allerhøieste Bevilling af 8de Juni 1831 indholdte Forskrifter og Betingelser, ...  ..., saavelsom ogsaa den for Færgefart gjældende ... iøvrigt skal vor Fortolkning af vort ..........Kjøbenhavn 12 August 1857.
                                                                Under Vort Kongelige Segl.
Bevilling
for Skibscapitain H.P.Schmidt til som Eier
af Striib Færgegaard, at drive Færgefart og Landbe-
fordring  ved Striib Færgested i Fyen m.m.