Vi undertegnede Proprietær Nils Kaas, til Stribgaarden, Bagermester H.P.Hansen, Slagtermester H.Olesen og Murermester M.Chr. Nielsen, Strib, tilstaar herved for kontant modtaget Laan , at være blevet skyldig til A/S Diskonto Instituttet i Middelfart den kapital 8000,00 Kr. .... En for Alle og Alle for en .... pantsætter vi herved med 1ste prioritetsret, den os i Forening tilhørende, i Fredericia hjemmehørende Motorbaad »Maagen«, drægtig 22,78 Bruttoregisterton, med Maskine og tilbehør af alle Slags, saasom Anker, Aare, Kompas, Lanterne og alt andet staaende og løbende Redskaber, samt det pantsattes forsikringssummer i tilfælde af haveri ... p.t. Middelfart 22 April 1914