Indkaldelse til Fusionsgeneralforsamling i Vejlby-Strib Lokalhistoriske Forening

Onsdag d. 9. september 2020 kl. 19

i Røjle Forsamlingshus

afholdes generalforsamling i den lokalhistoriske forening, der er dannet ved fusion mellem Vejlby Strib Lokalhistoriske Forening og Strib-Røjleskov Lokalhistoriske Arkivforening.

Dagsorden ifølge de vedtægter, der er vedtaget på de to foreningers generalforsamlinger i februar 2020.

Alle er velkomne, men kun medlemmer er valgbare og stemmeberettigede.