Fredning af "Tjærepletten"
Fredning af Strib Nordstrand
Fredningsproblemer vedr Strib sydstrand/veststrand
Om fredning af Rubæksbanke
Om "Søborg" kaldet "Gl. Slot"
Fredning af Røjleklint