Vejlby-Strib Lokalhistorisk Arkiv

tidligere Strib-Røjleskov Lokalhistoriske Arkiv

Lokalhistorisk Arkiv er midlertidigt flyttet på grund af renovering af denne bygning,

DSC_0261

som nu ser sådan ud.

Første fase, den udvendig renovering, er slut, og anden fase, den indvendige renovering, starter d. 1. november 2020. Man regner med at den er færdig 1. maj 2021.

Indtil da mødes arkivmedarbejderne hver mandag fra 16 til 18 på Aulby Skole i mødelokale 2. Her er der også mulighed for, at man kan komme og aflevere arkivalier, fotos eller andet, som man ønsker, at lokalarkivet skal opbevare.

Vi har dog lukket i november p.gr.a. coronarestriktioner

Vi modtager gerne mails på adressen

lokalarkiv.strib@gmail.com

Arkivleder Svend Ankjær Nielsen kan træffes på mail: svendankjaer@gmail.com eller telefon 26 77 65 31